eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPrawoPrawo pracy › Nagana z wpisem do akt a L4


2014-10-03 13:28 autor: Mama Farm

7 179 odsłon

Nagana z wpisem do akt a L4

Dzień dobry!

Czy pracodawca może dać naganę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim? Od polowy września przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. W dniu dzisiejszym otrzymałam od pracodawcy list polecony z naganą, nałożoną dnia 2 października (za przewinienie polegające na niestarannym i niesumiennym wykonaniu swojej pracy w dniu 2.09.2014).

Czy pracodawca ma do tego prawo? Czy w przypadku gdybym podpisała otrzymaną naganę ma zastosowanie przepis, że po roku zostaje ona usunięta z akt? Przez najbliższe 1,5 roku będę przebywać na zwolnieniu, a później na urlopie rodzicielskim.

Czy otrzymana nagana może skutkować wypowiedzeniem mi w trybie dyscyplinarnym umowy o pracę, jeśli cały czas przebywam na zwolnieniu?

Bardzo dziękuję za odpowiedź!

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2014-10-03 13:45 autor odpowiedzi: Adam Sroga - Radca prawny

  Za nieprzestrzeganie przez pracownika organizacji i porządku pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy kodeks pracy przewiduje dwojakiego rodzaju kary: upomnienia i nagany.

  Co do zasady karę uważa się za niebyłą i odpis zawiadomienia usuwa z akt osobowych po roku nienagannej pracy.

  Kodeks przewiduje jednak też ograniczenia po stronie pracodawcy. Pracodawca może nałożyć karę w ciągu 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu i w ciągu 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia. Nałożenie kary musi poprzedzać wysłuchanie pracownika, a jeśli pracownik jest nieobecny w tym czasie w pracy, bieg 2-tygodniowego terminu nie rozpoczyna się.

  W zawiadomieniu o nałożeniu kary pracodawca powinien wskazać rodzaj naruszenia, jego datę i poinformować o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie wniesienia.

  Jeśli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa - a wszystko wskazuje na to , że tak się stało w Pani przypadku - może Pani wnieść sprzeciw w terminie 7 dni.

  adam-sroga@wp.pl

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-10-03 13:58 autor odpowiedzi: Mama Farm

  Zamierzam oczywiście napisać odwołanie, ale przewiduję, że nic to nie da i sprawa musiałaby skończyć się w Sądzie Pracy, a tego wolałabym uniknąć, ze względu na stan w jakim się znajduje.. Mam jeszcze jedno pytanie.. moje przwinienie polegało na niedokładnym wykonaniu leków do kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną. W takim przypadku koszty badania błędnie wykonanego leku przenoszone są na kontrolowanego, tj. na mojego pracodawcę. Nałożone koszty zapłaciłam jednak osobiście, co mogę oczywiście potwierdzić. Czy w związku z tym nie może to być uznane za nałożenie na mnie kary pieniężnej, a co za tym idzie nagana nie jest kolejną karą za to samo przewinienie?? I co z wypowiedzeniem umowy z datą wsteczną, skoro obecnie przebywam na zwolnieniu??

  Oceń odpowiedź 1 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-10-03 14:20 autor odpowiedzi: Adam Sroga - Radca prawny

  Taki przypadek można potraktować jako wyrządzenie szkody osobie trzeciej, kiedy to pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody. Wówczas pracodawca (niezależnie od możliwości ukarania pracownika w związku z odpowiedzialnością porządkową) ma roszczenie regresowe do pracownika.

  Jeśli pracodawca uznałby, że doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, mógłby rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jeśli zdecydował się "tylko" na naganę, to nie wydaje się, by uznał Pani przewinienie za ciężkie naruszenie obowiązków, a co za tym idzie, nie może z tej przyczyny rozwiązać stosunku pracy bez wypowiedzenia.

  adam-sroga@wp.pl

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-10-03 14:47 autor odpowiedzi: Monika Rucka-Peryt

  Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z działalnością pracodawcy (art. 117 § 2 kodeksu pracy), a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

  Tyle przepisy. Jednak kwestie leków to bardzo poważna sprawa. Swoim działaniem, niedokładnością może pracownik spowodować poważne zagrożenie dla innych osób i zapewne to także zostało wzięte pod uwagę przy udzieleniu kary.

  Zapraszam na mój blog www.behapowcy.pl Polecam www.mirp.pl

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-10-03 19:42 autor odpowiedzi: Mama Farm

  Bardzo dziękuje za szybkie odpowiedzi. W opisanej przeze mnie sytuacji leki wykonywane były tylko pod kątem kontroli, nie dla pacjenta.. i niestety wiem z doświadczenia, że ostatnią rzeczą jaką brał pod uwagę mój pracodawca nakładając na mnie karę nagany była troska o pacjentów.. Raczej chęć odegrania się za ciąże.. o czym zresztą nie omieszkał mnie nieoficjalnie poinformować..

  Mam tylko nadzieję, że na tym poprzestanie..

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Prawa autorskie a praca na etat

  Prawa autorskie a praca na etat

  Zatrudnieni w firmach programiści, architekci czy np. ilustratorzy czasopism opracowują w ramach swych obowiązków pracowniczych autorskie projekty, z których ich przełożony może korzystać. Powstałe utwory chroni prawo autorskie. O ile ...

 • Kontrola e-maili: czy pracodawca musi mieć zgodę?

  Kontrola e-maili: czy pracodawca musi mieć zgodę?

  Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Zalicza się do nich m.in. korespondencję, czy rozmowy telefoniczne. Niestety około 67% pracodawców w Polsce kontroluje korespondencje elektroniczną swoich ...

 • Pracodawca może wnioskować do ZUS o kontrolę zwolnienia lekarskiego

  Pracodawca może wnioskować do ZUS o kontrolę zwolnienia lekarskiego

  Jak dowodzą badania zrealizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP), polscy pracodawcy są zadowoleni z efektywności i aktywności swoich podwładnych. Pracownicy w ostatnich latach dokładali starań, aby lepiej wykonywać swoje ...

 • Zwolnienia grupowe: pracownicy muszą pamiętać o swoich prawach

  Zwolnienia grupowe: pracownicy muszą pamiętać o swoich prawach

  W przypadku bycia zwalnianym trudno jest mówić o przywilejach, ale pracownicy, którzy będą obejmowani zwolnieniami grupowymi muszą pamiętać o tym, że nie jest to standardowy system rozstania z firmą. Osobom odchodzącym należy się ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo pracy

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania