eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyFirmaZamówienia publiczne › Spełnianie warunków udziału w zamówieniach publicznych przez nowo założoną firmę


2014-03-18 20:10 autor: jadacho

3 317 odsłon

Spełnianie warunków udziału w zamówieniach publicznych przez nowo założoną firmę

Witam,

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. m.in. posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający wymaga na potwierdzenie tego warunku by wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj., że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną usługę dotyczącą przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.  referencje). 

Zgodnie z art 17 Ustawy z dnia 02 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2010 nr 220 poz. 1447 z późn. zm) "przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów". Ze względów formalnych nie mogę podpierać się referencjami firmy w której nabyłem doświadczenie w tej działalności.

Jakie dokumenty należy złożyć przez nowo założoną firmę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia? Przy założeniu: przez trzy lata od powstania firmy startuje ona w zamówieniach publicznych na wykonanie tej usługi i każdy z zamawiających wymaga tylko dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.  referencje). 

Kiedy firma ma je zdobyć, skoro każdy z zamawiających wyklucza z postępowania, bo nie ma tego pierwszego razu?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2014-03-23 16:32 autor odpowiedzi: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  Witam

  Ustawa Prawo Zamówień Publicznich w zamyśle ustawodawcy reguluje nabywanie usług, towarów i robót przez jednostki budżetowe.

  Ustawa jest kompilacja kilku ustaw i prawiłowy jej przebieg regulują akty wykonawcze.

  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r., poz. 231)

  Tomasz Kołodziejski Specjalista ds. Zamówień Publicznych e-mail: upzptk@gmail.com gg: 39356560 mobile: +48 726 844 288

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • nemoz

  Dodano 2018-01-04 11:39 przez nemoz

  Zatrzymanie wadium

  Pytanie dotyczy wadium.Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty.Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US. Przesłałem wszystkie dodatkow...

 • zgm-77

  Dodano 2016-01-29 21:58 przez zgm-77

  Czy dokument wystawiony 31.12.2015 r. jest ważny w przetargu?

  W dniu 05.01.2016 r. w związku z art. 26 ust 3 w/w ustawy (prawo zamówień publicznych) zamawiający skierował do wykonawcy pismo z prośbą o uzupełnienie aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termi...

 • Maria7919

  Dodano 2014-12-13 01:09 przez Maria7919

  KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  Witam,proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z datą 09.06.2014 (otw...

 • Syliwa 123

  Dodano 2017-09-26 13:03 przez Syliwa 123

  Zmiana cen po wygranym przetargu i podpisaniu umowy

  Witam,proszę o pomoc w analizie poniżej opisanej sytuacji:wykonawca przystąpił do przetargu na odczynniki z ceną x, wygrał przetarg, podpisał umowę
  w niedługim czasie, cena tych samych odczynników znacznie zmalała
  Pytanie: Czy wykonawca ma obowiązek powiadomiać zamawiającego o zmianie cen i musi rea...

 • adik

  Dodano 2016-11-01 19:47 przez adik

  Użyczenie doświadczenia

  Witam!Mój kolega miał kiedyś pod sobą spółdzielnię i chciałbym do innego przetargu wykorzystać jego doświadczenie, gdyż moja firma ma go za mała. Jak to zrobić żeby nie było błędów? Prosiłbym o dokładne wyjaśnienie. Jego doświadczenie będzie dotyczyć tego co będzie przedmiotem przetargu i w czym ma ...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Zamówienia publiczne

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania