eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyFirmaZamówienia publiczne › Czy mogę startować w przetargu przy zawieszonej działalności?


2013-01-16 12:04 autor: marcinm

9 788 odsłon

Czy mogę startować w przetargu przy zawieszonej działalności?

Mam zawieszoną działalność gospodarczą. Czy mogę startować w przetargu?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2013-01-16 13:26 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Sznowni Państwo,

  W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże w tymże okresie przedsiębiorca:

  1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

  2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

  4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

  6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (np. odsetki od lokat firmowych),

  7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

  W mojej opinii przdsiębiorca nie jest uprawniony do startowania w przetargu w okresie zawieszenia działaności gospodarczej.

  z wyrazami szacunku,

  Anna Wylag

  Kancelaria Radcy Prwnego Stanisława Wyląg

  Tarnowskei Góry

  Oceń odpowiedź 2 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2013-01-16 15:40 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Prawo zamówień publicznych:

  "Art. 118.

  1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki

  organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej."

  Oraz przesądzający artykuł

  "Art. 154b.

  1. W wykazie wykonawców, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, zamieszcza się następujące

  dane:

  1) oznaczenie wykonawcy, obejmujące:

  a) w odniesieniu do osób fizycznych – imię i nazwisko, numer PESEL

  oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą

  także firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer

  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,..."

  Taki zapis wskazuje, że nie musi prowadzić działalności gospodarczej by móc zostać wykonawcą...

  konto usunięte zaktualizował/a odpowiedź 2013-01-17 11:02
  Można po prostu wykonać daną pracę na umowę zlecenie, umowę o dzieło...

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2013-01-18 16:29 autor odpowiedzi: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  Witam

  Jako firma z osobowością prawna nie może Pan wziąć udziału w postepowaniu przetargowym , a to głównie dlatego że nie może pan w tym okresie zaciągać zobowiązań a takim jest złożenie oferty przetargowej.Jednym z dokumentów weryfikujących ten stan prawny jest KRS lub wpis do ewidencji działalności gosp. który należy przedstawić Zamawiającemu jak również oswiadczenie Wykonawcy zgodne z PZP.

  Natomiast jako osoba fizyczna w rozumieniu PZP może PAn wziąć udział w postepowaniu przetargowym. Pojawia się tu jednak obowiązek podatkowy o którym nalęży pamiętac nnp. VAT.

  Tomasz Kołodziejski Specjalista ds. Zamówień Publicznych e-mail: upzptk@gmail.com gg: 39356560 mobile: +48 726 844 288

  Oceń odpowiedź 1 4

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Maria7919

  Dodano 2014-12-13 01:09 przez Maria7919

  KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  Witam,proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z datą 09.06.2014 (otw...

 • jadacho

  Dodano 2014-03-18 20:10 przez jadacho

  Spełnianie warunków udziału w zamówieniach publicznych przez nowo założoną firmę

  Witam,
  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. m.in. posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający wymaga na potwierdze...

 • Marek Borkowski

  Dodano 2014-01-23 15:41 przez Marek Borkowski

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

  Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego przetargu.
  W specyfikacji, jako jednym z założeń wykonawca musiał wykazać iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał/wykonuje co najmniej 2 usłu...

 • sam32

  Dodano 2013-03-05 07:46 przez sam32

  Brak polisy OC w ofercie

  Czy Wykonawca, który złożył ofertę przetargową bez wymaganej przez SIWZ polisy OC, zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentu czy zostanie odrzucony z przetargu?

 • rajczakboni

  Dodano 2013-10-03 10:16 przez rajczakboni

  Przetarg i zmiana zasad

  Dzień dobry,
  zdecydowałem się wziąć udział w przetargu, ale już w trakcie jego trwania ogranizator zmienił jego zasady. Czy to legalne? Mogę dochodzić jakiś roszczeń np. za stratę czasu?

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Zamówienia publiczne

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania