eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPrawoPrawo pracy › Koniec umowy, a termin wypłaty ekwiwalentu za urlop i odprawy.


2013-01-08 18:01 autor: Sisim1978

14 755 odsłon

Koniec umowy, a termin wypłaty ekwiwalentu za urlop i odprawy.

Witam

Umowa z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia zakończyła się 31 grudnia 2012. Odprawa za staż pracy również jest trzymiesięczna. Zostało kilkanaście dni nie wykorzystanego urlopu z 2012 roku.

Z informacji jakie posiadam ekwiwalent za urlop jak i odprawa powinny zostać wypłacone w dniu rozwiązania umowy to jest 31 grudnia 2012. Wynagrodzenie za grudzień normalnie do 10 stycznia 2013. Ale pracodawca twierdzi, że zgodnie z prawem! może wypłacić odprawę i ekwiwalent za urlop łącznie z wypłatą wynagrodzenia i oczywiście bez odsetek za opóźnienie!

Moje pytanie jest następujące: Z jakich przepisów, aktów prawnych wprost wynika to, że odprawa i ekwiwalent mają być wypłacone z ostatnim dniem umowy o pracę? Żądając wypłaty odsetek na co się powołać?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pytanie zaktualizowano 2013-01-08 20:24

Widocznie nie do konca jasno to napisałem. Jeśli chodzi o wynagrodznie to w pełni

rozumiem, że powinno zostać wypłacone do 10 stycznia 2013 - JEST OK!.

Mi chodzi wyłącznie o odprawę i ekwiwalent za urlop. Co do ewiwalentu

to teraz już wiem z jakich przepisów to wynika.

Ja do dziś nie otrzymalem ani odprawy, ani ewiwalentu. Przed weekednem pytałem

się w Dziale Płac dlaczego nie ma jeszcze tych świadczeń. Dostałem odpowiedź:

"Że zgodnie z prawem mogą to wypłacić tak jak wynagrodzenie i odsetki się za to

nie należą. Mają to potwierdzone u Radcy Prawnego".

Wynika z tego, że otrzymam te świadczenia może jutro lub 10 stycznia.

Jak na pismie domagać się odsetek za opóźnienie? Na jakie przepisy się powołać?

Pytanie zaktualizowano 2013-01-09 18:52

Przepraszam, że drąże dalej ten temat, ale czuję niedosyt. Jak pisałem, pracodawca

poinformował mnie, że ma opinię radcy prawnego, że nie musi płacić odsetek i obawiam

się, że jak tylko zaniosę pismo o wypłatę odsetek to powiedzą, że nie wypłacą.

A szczerze nie chce mi chodzić po sądach. W takim razie chciałbym, aby pismo wyglądało mniej

więcej tak: "Na podstawie art....... ekwiwalent za urlop i na podstawie art... odprawa muszą

być wypłacone w dniu rozwiązania umowy. W związku z tym, że otrzymałem świadczenia

9 stycznia 2013 żadam na podstawie art. 481 pararagraf 1 KC i art. 300 KP wypłaty

należnych odsetek za zwłokę"

Co wpisać tam gdzie brakuje art.? Jak końcówkę sformułować? Połączyć KP i KC?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2013-01-08 20:05 autor odpowiedzi: S-Kadra Beata Barwinek

  Witam zgodnie kodeksem pracy z art. 85. § 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.
  § 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

  Z kolei art. 171. § 1. okresla, że  przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
  Oznacza to, że pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z datą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

  S-Kadra Beata Barwinek zaktualizował/a odpowiedź 2013-01-08 20:58

  Podstawą do zażądania odsetek będą następujące przepisy :

  Kodeks pracy  art. 300 który stanowi: W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

  kodek cywilny art. 481, który stanowi:

  Art. 481.  § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

  § 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

  § 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

  Zatrudnienie, bezrobocie,rynek pracy, prawo administracyjne,

  Oceń odpowiedź 5 1

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Zwolnienia grupowe w dobie pandemii: kiedy wypłacić odprawy?

  Zwolnienia grupowe w dobie pandemii: kiedy wypłacić odprawy?

  Wydarzenia ostatniego czasu prowadzą do licznych trudności w sferze pracowniczej oraz biznesowo–gospodarczej. To czas poszukiwania rozwiązań pozwalających przetrwać problemy gospodarcze wywołane pandemią. Jednym ze sposobów zmniejszenia ...

 • Odprawa przy zwolnieniu z pracy: kiedy i dla kogo?

  Odprawa przy zwolnieniu z pracy: kiedy i dla kogo?

  Pomimo wielu artykułów i informacji na ten temat, w dalszym ciągu problem z odprawami dla zwalnianych pracowników budzi wiele kontrowersji. Pytania komu się należy, w jakich okolicznościach jest przyznawana, czy kobiecie na urlopie ...

 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Pracodawca może zdecydować o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia zarówno w sytuacji, gdy to on wypowiedział pracownikowi umowę o pracę, jak i wtedy, gdy pracownik sam złożył wypowiedzenie. Tego typu ...

 • Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  Przejście na emeryturę nie musi być wyłączną ani bezpośrednią przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje z uwagi na fakt przejścia na emeryturę lub rentę, niezależnie od przyczyn, które stanowiły ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo pracy

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania