eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPrawoPrawo pracy › Ciąża a wypowiedzenie umowy z pracy


2013-01-08 10:59 autor: aka

2 707 odsłon

Ciąża a wypowiedzenie umowy z pracy

Witam. Mam pytanie dotyczące ciąży, dostałam wypowiedzenie z pracy, pod spodem wymieniam co jest w tej umowie.

Porozumienie stron W SPRAWIE ROZWĄZANIA UMOWY O PRACĘW RAMACH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH zawarte w dniu 03 grudnia 2012 roku w Ostaszewie, Strony niniejszego porozumienia świadomi swoich decyzji, zgodnie postanawiają, iż z dniem 31 grudnia 2012 roku, rozwiązali umowę o pracę zawartą dnia 28.12.2007 na czas nieokreślony - na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika w ramach zwolnień grupowych.

§2. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ramach zwolnień grupowych na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U, z 2003 nr 90 poz. 844, z późn, zm.)

§3. Pracodawca oświadcza, iż na podstawie powołanej ustawy wypłaci pracownikowi odprawę pieniężną w wysokości wynikającej z art. 8 powołanej ustawy.

§4. Pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

§5. Pracodawca oświadcza, iż wypłaci Pracownikowi dodatkową odprawę pieniężną w wysokości równowartości 3 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.

§6. Świadczenia, o których mowa w niniejszym porozumieniu zostaną Pracownikowi wypłacone jednorazowo z wypłatą wynagrodzenia za m-c grudzień 2012,

§7. Pracownik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Pracodawcy oraz tajemnicy służbowej związaną z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi w spółce.

§8. Pracownik zobowiązuje się do niezwłocznego wydania wszelkiego pozostającego w jego władaniu mienia będącego własnością Pracodawcy, najpóźniej do dnia rozwiązania stosunku pracy.

§9. Pracownik oświadcza, że ustalenia zawarte w niniejszym porozumieniu, wyczerpują jego roszczenia w stosunku do Pracodawcy związane z łączącym go z Pracodawcą stosunkiem pracy i w pozostałym zakresie zrzeka się wobec niego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu,

§10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa pracy. Niniejsze Porozumienie zostało podpisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Okazało się, że jestem w ciąży 5-6 tydzień. Co powinnam zrobić? Czy należy mi się w trakcie ciąży co miesięczne wynagrodzenie? Czy należy mi się macierzyńskie? Kiedy powinnam dostarczyć L4 i komu firmie czy ZUS-owi?

[ porady z tej kategorii ]


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • katarzyna_z

  Dodano 2014-04-09 18:41 przez katarzyna_z

  Ciąża w okresie wypowiedzenia i powrót do pracy po macierzyńskim. Jakie otrzymam wypowiedzenie?

  Witam,
  zaszłam w ciążę w okresie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy (były to zwolnienia grupowe). Po przedstawieniu zaświadczenia zostałam przywrócona do pracy. Przebywałam na L4 przez całą ciążę.
  Teraz kończy mi się okres urlopu macierzyńskiego. Spodzie...

 • pjedraszek7

  Dodano 2012-11-12 12:06 przez pjedraszek7

  Urlop macierzyński od kiedy przysługuje?

  Witam chciałam się zapytać czy jak zaczęłam w tym miesiącu prace i okazało się że po przepracowaniu 3 tygodni na umowę o prace na 3 miesiące, to czy przysługuje mi urlop macierzyński. Jeżeli przysługuje to w jakiej ilości w porównaniu do pensji jeżeli jest to moja pierwsza praca i nie pracowałam wcz...

 • aneta28

  Dodano 2013-07-17 15:58 przez aneta28

  Ciąża na urlopie wypoczynkowym po urlopie macierzyńskim

  Witam,
  Po urodzeniu dziecka przebywałam na urlopie macierzyńskim, następnie przeszłam na zaległy urlop wypoczynkowy, który kończy się dzisiaj, natomiast wczoraj dowiedziałam się, że jestem ponownie w ciąży.
  Kiedy powiadomić pracodawcę o kolejnej ciąży? Czy jeżeli pierwszego dnia pracy dostarczę zaśw...

 • konto usunięte

  Dodano 2013-12-19 00:05 przez konto usunięte

  Trzy lata urlopu wychowawczego i ciąża. Co mi przysługuje?

  Witam!
  Obecnie jestem 3 rok na urlopie wychowawczym bezpłatnym, który kończy się 5.01.2014 r. Umowę o pracę na czas określony mam do 23.02.2014 r. Jestem w 2 miesiącu ciąży. Czy pracodawca przedłuży mi umowę do dnia porodu i czy mogę iść na L4 i po porodzie potem należy się roczny macierzyński? Jeże...

 • konto usunięte

  Dodano 2013-10-20 23:47 przez konto usunięte

  Ciąża na urlopie rodzicielskim

  Witam,
  jestem w 10. tygodniu ciąży, obecnie przebywam na urlopie rodzicielskim 60% płatne na pierwsze dziecko.
  1). Lekarz powiedział już na pierwszej wizycie, że ciąża będzie problematyczna, z uwagi na za krótką "przerwę" między ciążami. Czy mogę w związku z tym przerwać urlop rodzicielski i iść na ...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Likwidacja firmy/ogłoszenie upadłości a prawa kobiet w ciąży

  Likwidacja firmy/ogłoszenie upadłości a prawa kobiet w ciąży

  Wiele wątpliwości budzi fakt likwidacji firmy lub ogłoszenia upadłości a ochrony kobiet w ciąży. Pytania jakie się nasuwają, to kto zapłaci za zwolnienie chorobowe i czy kobieta w takiej sytuacji pozostaje bez środków do życia. Na ...

 • Dla kogo i kiedy zasiłek macierzyński?

  Dla kogo i kiedy zasiłek macierzyński?

  Zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego zostały uregulowane w ustawie z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).

 • Zmiany w urlopach i zasiłkach macierzyńskich

  Zmiany w urlopach i zasiłkach macierzyńskich

  Od 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie nowelizacje Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nowe przepisy m.in. wydłużają okres urlopu macierzyńskiego i okres wypłaty ...

 • ZUS RCA i ZUS RSA za pracownicę na urlopie wychowawczym

  ZUS RCA i ZUS RSA za pracownicę na urlopie wychowawczym

  Pracownica, która urodzi kolejne dziecko w trakcie urlopu wychowawczego, nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. Urlop wychowawczy będzie trwał nadal – do końca okresu, na jaki został udzielony. Natomiast okres wypłaty zasiłku ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo pracy

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania