eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyFirmaZamówienia publiczne › Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego


2014-01-23 15:41 autor: Marek Borkowski

1 890 odsłon

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego przetargu.

W specyfikacji, jako jednym z założeń wykonawca musiał wykazać iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał/wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług w danym zakresie związanym z przebiegającym przetargiem, na kwotę minimum 50 000 zł każda.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę wraz z ofertą: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem odpowiedniego oświadczenia i referencji.

Moja oferta została odrzucona, ponieważ w wyjaśnieniach wykazałem, iż podane w wykazie usług kwoty to wartość rocznych umów, a nie faktycznie wykonanych usług. W związku z powyższym zostałem wykluczony z postępowania oraz odrzucono moją ofertę, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

Czy postanowienie jest zgodne z wytycznymi zawartymi w specyfikacji? Dodam, iż moja firma działa od października 2013 r. a w wykazie zamieściłem dwie firmy, z którymi współpracuję od października i listopada 2013 r. Umowy mam zawarte na rok czasu, na kwotę przewyższającą wymagany pułap każda, gdzie ciągle wykonuję dane zadania. Do dokumentacji dodałem również wymagane referencje.

[ porady z tej kategorii ]


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Tatinqa

  Dodano 2013-12-17 12:17 przez Tatinqa

  Czy do oferty przetargowej należy dołączyć pełnomocnictwo wszystkich podwykonawców?

  Witam,
  firma tłumaczeniowa chce wystartować w przetargu na wykonanie tłumaczenia w wielu językach. Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawcą jest właśnie ta firma, ale jej podwykonawcami są poszczególni tłumacze. Czy zatem do oferty przetargowej należy dołączyć pełnomocnictwo tych tłumaczy? Czy w...

 • Maria7919

  Dodano 2014-12-13 01:09 przez Maria7919

  KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  Witam,proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z datą 09.06.2014 (otw...

 • ANNAPUPKO

  Dodano 2019-09-20 15:29 przez ANNAPUPKO

  Przetargi. Jak w nich startować?

  Witam,w jaki sposób mogę brać udział w przetragu? Gdzie mieści się informacja kontaktowa i załączniki?

 • Syliwa 123

  Dodano 2017-09-26 13:03 przez Syliwa 123

  Zmiana cen po wygranym przetargu i podpisaniu umowy

  Witam,proszę o pomoc w analizie poniżej opisanej sytuacji:wykonawca przystąpił do przetargu na odczynniki z ceną x, wygrał przetarg, podpisał umowę
  w niedługim czasie, cena tych samych odczynników znacznie zmalała
  Pytanie: Czy wykonawca ma obowiązek powiadomiać zamawiającego o zmianie cen i musi rea...

 • pokrzywka

  Dodano 2013-06-05 11:08 przez pokrzywka

  Czy istnieje możliwość niestosowania UPZP do poszczególnych kategorii artykułów żywnościowych?

  Jestem dyrektorem przedszkola samorządowego. Organizujemy przetargi na dostawy artykułów żywieniowych do stołówki. Wobec braku możliwości dostarczania artykułów przez jednego wykonawcę, zadanie to zostało rozbite na poszczególne kategorie np. warzywa i owoce, mrożonki itp. 
  Czy istnieje możliwość ni...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Poczta Polska wygrała przetarg. Najniższa cena już nie najważniejsza

  Poczta Polska wygrała przetarg. Najniższa cena już nie najważniejsza

  Poczta Polska wygrała przetarg na obsługę korespondencji Kancelarii Sejmu. Tym razem zamawiający zdecydował się na zawarcie w warunkach przetargu również kryterium zatrudniania na umowę o pracę, co między innymi dało Poczcie przewagę ...

 • Zamówienia publiczne: cena już nie najważniejsza

  Zamówienia publiczne: cena już nie najważniejsza

  Cena przestała już być podstawowym kryterium rozstrzygania przetargów w zamówieniach publicznych. Wczoraj weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, wprowadzająca kilka istotnych zmian, postulowanych zarówno przez środowiska ...

 • Zmiany w przetargach: koniec panowania najniższej ceny

  Zmiany w przetargach: koniec panowania najniższej ceny

  Koniec wszechobecności kryterium najniższej ceny, wykonawcy zobowiązani do zatrudniania pracowników na umowę o pracę czy ograniczenie dumpingu cenowego – to tylko niektóre z elementów przyjętej przez Sejm nowelizacji Prawa zamówień ...

 • NIK ma zastrzeżenia do przetargów w ZUS

  NIK ma zastrzeżenia do przetargów w ZUS

  Przebieg przetargu na wsparcie i utrzymanie zusowskiego Kompleksowego Systemu Informatycznego nie gwarantował dotrzymania, wynikających z prawa zamówień publicznych zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców - ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Zamówienia publiczne

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania