eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPrawoPrawo zamówień publicznych › Przetargi. Jak w nich startować?


2019-09-20 15:29 autor: ANNAPUPKO

1 727 odsłon

Przetargi. Jak w nich startować?

Witam,

w jaki sposób mogę brać udział w przetragu? Gdzie mieści się informacja kontaktowa i załączniki?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2019-09-20 17:58 autor odpowiedzi: Beata

  Jeśli chodzi o przetargi publikowane w serwisie eGospodarka.pl, to informacja, jak wziąć udział, podana jest zawsze w treści ogłoszenia.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Syliwa 123

  Dodano 2017-09-26 13:03 przez Syliwa 123

  Zmiana cen po wygranym przetargu i podpisaniu umowy

  Witam,proszę o pomoc w analizie poniżej opisanej sytuacji:wykonawca przystąpił do przetargu na odczynniki z ceną x, wygrał przetarg, podpisał umowę
  w niedługim czasie, cena tych samych odczynników znacznie zmalała
  Pytanie: Czy wykonawca ma obowiązek powiadomiać zamawiającego o zmianie cen i musi rea...

 • nemoz

  Dodano 2018-01-04 11:39 przez nemoz

  Zatrzymanie wadium

  Pytanie dotyczy wadium.Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty.Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US. Przesłałem wszystkie dodatkow...

 • Atorod

  Dodano 2016-06-02 10:00 przez Atorod

  Korzystanie z podmiotu trzeciego, a wykluczenie z postępowania

  Witam, chcę skorzystać z pomocy podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  Jakie dokumenty i oświadczenia musi złożyć podmiot trzeci bym nie została wykluczona z postępowania?

 • Maria7919

  Dodano 2014-12-13 01:09 przez Maria7919

  KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  Witam,proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z datą 09.06.2014 (otw...

 • Marek Borkowski

  Dodano 2014-01-23 15:41 przez Marek Borkowski

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

  Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego przetargu.
  W specyfikacji, jako jednym z założeń wykonawca musiał wykazać iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał/wykonuje co najmniej 2 usłu...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Przetargi: wykluczenie wykonawcy podającego fałszywe informacje

  Przetargi: wykluczenie wykonawcy podającego fałszywe informacje

  Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późń. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe ...

 • Odtajnienie oferty a tajemnica przedsiębiorstwa

  Odtajnienie oferty a tajemnica przedsiębiorstwa

  W dniu 26 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej "KIO") wydała wyrok, w którym dokonała interesującej wykładni przepisów, dotyczących obowiązku odtajnienia przez zamawiającego oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie ...

 • Umowa cywilnoprawna a powstanie wierzytelności

  Umowa cywilnoprawna a powstanie wierzytelności

  Jednym z podstawowych źródeł powstania wierzytelności jest umowa cywilnoprawna. W ramach obrotu gospodarczego stanowi ona najczęstszy sposób regulujący obrót dóbr, usług i środków pieniężnych.

 • Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  W pierwszej części publikacji poświęconych sposobom zawierania umów przedstawiliśmy ofertowy tryb zawierania umów. W naszej poniższej publikacji omówimy pozostałe sposoby zawierania umów wskazane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo zamówień publicznych

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania