eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPrawoPrawo pracy › Brak dokładnych danych nowego pracodawcy?


2012-07-03 22:52 autor: evvelin

3 965 odsłon

Brak dokładnych danych nowego pracodawcy?

część naszej firmy razem z pracownikami przejął inny właściciel. dostaliśmy do podpisania informacje o zmianie właściciela, z tym ze podana jest tylko "nazwa" sp z o.o. bez adresu nipu nr tel.. nie wiemy kim jest nowy właściciel, ani gdzie jest siedziba tej firmy. pomijając to ze nie poinformowano nas wcześniej o zmianie właściciela, tylko tydzień po przejęciu otrzymaliśmy pismo ze z dniem takim nastąpi przejecie. czy wolno im w ten sposób?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2012-07-05 13:47 autor odpowiedzi: mia70

  Pan(i) nazwisko i imię pracownika


  W wykonaniu obowiązku ustalonego w art. 231 .§ 3. KP niniejszym zawiadamiam, iż z dniem ………….. nastąpi przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę, którym będzie ………. z siedzibą w …… przy ulicy …….., wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ……..

  Z tym też dniem staje się Pan(i) z mocy prawa pracownikiem Spółki ………… z siedzibą w ….. przy ulicy ……….. .
  Przyczyną przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę są zmiany organizacyjne u dotychczasowego pracodawcy polegające na ……………………….. i przeniesieniu tej części zakładu pracy wraz z pracownikami na nowego pracodawcę. Powyższe przejście oznacza następujące skutki dla pracownika zakładu:
  a) w sferze prawnej - nowy pracodawca stanie się stroną istniejącego stosunku pracy i zastąpi dotychczasowego pracodawcę, jednak pracownik w okresie 2 miesięcy liczonych od dnia przejścia części zakładu pracy , może bez wypowiedzenia, za 7 dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki jak przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
  b) w sferze ekonomicznej - za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed
  przejściem części zakładu pracy , dotychczasowy pracodawca - ……………z siedzibą
  w ………….. i nowy pracodawca ………………… z siedzibą w ………, odpowiadają
  solidarnie.
  c) w sferze socjalnej - bez zmian.
  W związku z przejęciem części zakładu pracy, nowy pracodawca zamierza prowadzić działalność w dotychczasowym zakresie .
  Pracodawca przejmujący nie planuje wprowadzenia zmian dotyczących warunków zatrudnienia przejętego pracownika.
  Dotychczasowy pracodawca: Nowy pracodawca
  …………………………………………….. ………………………………………
  / pieczątka firmowa i podpis osoby upoważnionej/ / pieczątka firmowa i podpis osoby upoważnionej/


  Otrzymałem:
  ……………………………………………..
  /data i podpis pracownika/
  mia70 zaktualizował/a odpowiedź 2012-07-05 13:49
  Witam, tak jak powyżej powinna wyglądać informacja dla pracowników.

  Zakres informacji przekazywanych pracownikowi został sprecyzowany wprost w przepisach Kodeksu pracy (przytoczony wyżej art. 231 § 3 K.p.). Konieczne dane to:

  • przewidywany termin przejścia zakładu lub jego części,
    
  • jego przyczyny,
    
  • prawne, ekonomiczne oraz socjalne skutki dla pracowników,
    
  • zamierzone działania dotyczące warunków zatrudnienia, w tym warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-07-07 21:42 autor odpowiedzi: AB_Consulting

  Witam

  Proszę o informacje, Jaką formę prawno posiada firma, z którą ma Pani ma zawartą umowę o prac.

  Moim skromnym zdaniem dopóki nie została z Panią rozwiązana umowa o pracę wszelkie Działania właściciela firmy dotyczące sprzedaży części zorganizowanej przedsiębiorstwa lub całości, Pani nie dotyczy.

  Pozdrawiam

  AB-Consulting

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • evvelin

  Dodano 2012-07-03 22:41 przez evvelin

  Przejęcie części firmy bez wcześniejszego poinformowania pracowników

  przejęcie części firmy bez wcześniejszego poinformowania o tym pracowników. z dniem 03 lipca 2012 otrzymaliśmy pismo ze z dniem 26 czerwca 2012 cześć firmy wraz z pracownikami przejął inny właściciel. wg pisma nie zamierza zmieniać warunków pracy, ale nie poinformowano nas wcześniej o zmianie pracod...

 • ramona

  Dodano 2013-06-27 14:29 przez ramona

  Procedura przejścia na nowego pracodawcę art. 23.1 kp

  Moi drodzy,
  Bardzo proszę was o pomoc. Jestem kadrową w przedsiębiorstwie, które od kilku lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej - zarządza ją syndyk. Właśnie odbył się przetarg16 czerwca i firma została sprzedana!
  Dostałam od szefowej polecenie przeprowadzenia tzw. przejścia na nowego pracodawc...

 • początkujący

  Dodano 2013-04-27 15:34 przez początkujący

  Pisemna informacja o zmianie czasu pracy i płacy po powrocie zastępowanego pracownika

  Zastępowałam innego pracownika w czasie jego długotrwałej nieobecności. W związku z powyższym pracodawca poinformował mnie pisemnie o zmianie czasu pracy (zwiększenie etatu z 1/2 do pełnego etatu) oraz zmianie wysokości wynagrodzenia.
  W informacji tej zastrzegł, że warunki te obowiązują do czasu pow...

 • marycha

  Dodano 2013-12-10 20:00 przez marycha

  Czy niepodpisanie świadectwa pracy i porozumienia mogło być powodem zwolnienia?

  Mój pracodawca poinformował nas ustnie, że nastąpi przejście z jednej firmy do drugiej, w której też jest właścicielem. Dostałam do podpisania porozumienie firm, świadectwo pracy i nowa umowę o pracę. Ja nie podpisałam porozumienia i świadectwa pracy, gdyż mój prawnik powiedział, że zbyteczne jest p...

 • Niunia350

  Dodano 2013-04-29 20:41 przez Niunia350

  Zakres obowiązków pracownika, a umowa podwykonawcza lub umowa konsorcjum

  Witam,
  Pracowałam w firmie budowlanej, która często wykonywała roboty na podstawie umów podwykonawczych i umów konsorcjum, gdzie była podwykonawcą bądź partnerem konsorcjum.
  Pytanie: Czy ja, jako pracownik administracyjny u podwykonawcy/partnera konsorcjum powinnam zostać o tym (o świadczeniu pracy ...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  Rozważmy następującą sytuację: część zakładu pracy, w której nie działały związki zawodowe, została przejęta przez nowego pracodawcę. W czasie przekształceń jeden z pracowników przebywał na urlopie wypoczynkowym. Nikt nie ...

 • Przejęcie firmy a badania i szkolenia pracowników

  Przejęcie firmy a badania i szkolenia pracowników

  Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: część firmy została przejęta przez nowego pracodawcę. Dotychczasowe obowiązki przejętych pracowników nie uległy zmianie. Zmieniło się natomiast miejsce wykonywania pracy. Czy w takiej sytuacji ...

 • Przejęcie firmy: zmiana regulaminu w umowie szefów?

  Przejęcie firmy: zmiana regulaminu w umowie szefów?

  Po przejęciu firmy nowy pracodawca może zmienić lub uchylić dotychczasowy regulamin wynagradzania. Zastanówmy się jednak, czy do uchylenia korzystnych dla załogi postanowień tego aktu (np. prawa do nagrody jubileuszowej) może dojść wraz z ...

 • Przejście zakładu pracy: gdy pracownik nie godzi się na zmianę

  Przejście zakładu pracy: gdy pracownik nie godzi się na zmianę

  Rozważmy następującą sytuację: pracodawca przekazał podwładnemu ustną informację, że za 2 tygodnie część firmy (w tym dział, w którym zatrudniony jest pracownik) zostanie przejęta przez nowego pracodawcę. Następstwem tego będzie ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo pracy

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania