eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPrawoPrawo pracy › Przejęcie części firmy bez wcześniejszego poinformowania pracowników


2012-07-03 22:41 autor: evvelin

6 668 odsłon

Przejęcie części firmy bez wcześniejszego poinformowania pracowników

przejęcie części firmy bez wcześniejszego poinformowania o tym pracowników. z dniem 03 lipca 2012 otrzymaliśmy pismo ze z dniem 26 czerwca 2012 cześć firmy wraz z pracownikami przejął inny właściciel. wg pisma nie zamierza zmieniać warunków pracy, ale nie poinformowano nas wcześniej o zmianie pracodawcy. jakie prawa ma wtedy pracownik co można zrobić w tej sytuacji czy należy nam się odszkodowanie? jeśli tak w jakiej wysokości?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2012-07-04 11:13 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Witam, a czy w zakładzie pracy działają zakładowe organizacje związkowe? Jeżeli tak, to im powinna być przekazana informacja o przejściu zakładu pracy, a nie pracownikom. Zwracam uwagę, iż kwestia zawiadomienia na 30 dni wczesniej ma na celu ułatwienie podjęcia decyzji przez pracownika czy nadal chce pracować czy nie.

  W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-07-04 14:57 autor odpowiedzi: evvelin

  nie ma u nas zadnych zakładowych organizacji związkowych..

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-07-05 13:58 autor odpowiedzi: mia70

  Pracownik, który po otrzymaniu zawiadomienia o planowanych zmianach zdecyduje się pracować, nadal nie musi podejmować żadnych czynności. Jeśli z jakichś względów zatrudnienie u nowego pracodawcy go nie interesuje, może (w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia) bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Dotyczy to wszystkich pracowników bez względu rodzaj wiążącej ich z pracodawcą umowy. Wprawdzie zawiadomienie o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i wynikających z tego skutkach pracownik otrzymuje od swojego dotychczasowego pracodawcy, jednak ze względu na przewidziane w kodeksie pracy terminy (miesiąc i 7 dni) może zdarzyć się i tak, że uprzedzenie o rozwiązaniu stosunku pracy będzie on już składać nowemu pracodawcy.   Pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem (art. 231 par. 4 k.p.), nie przysługuje ani wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, ani odszkodowanie wyrok SN z 2 sierpnia 2000 r., I PKN 747/99 (OSNAP 2002/4/86).   Natomiast rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 231 par. 4 k.p. nie jest przeszkodą do nabycia przez pracownika prawa do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, jeżeli zostaną spełnione przesłanki z ustawy o zwolnieniach grupowych. Chodzi tu o ustawę z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U z 2002 r. nr 112, poz. 980 z póżn. zm.). Potwierdza to wyrok SN z 2 lutego 2001 r., I PKN 228/00 (OSNAP 2002/20/489), zgodnie z którym rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 231 par. 4 k.p. nie wyklucza nabycia prawa do odprawy pieniężnej z art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. W uzasadnieniu do tego wyroku SN zauważył, iż rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Przepis ten stwarza więc fikcję prawną, według której ten sposób rozwiązania umowy o pracę dla oceny jego skutków należy traktować jak wypowiedzenie pracodawcy. Nie zawiera on więc żadnych ograniczeń w zakresie rodzaju tych skutków, a w szczególności nie wynika z niego, aby w ocenie tych skutków w płaszczyźnie stosowania ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. taki sposób rozwiązania umowy o pracę traktować inaczej niż rozwiązanie umowy przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia. Ponieważ rozwiązanie umowy o pracę w ten sposób jest jedną z przesłanek stosowania ustawy, to ocena przysługiwania odprawy pieniężnej powinna być uzależniona od spełnienia pozostałych przesłanek z art. 1 i 10 tej ustawy. Zdaniem SN sytuacja prawna jest podobna jak przy wypowiedzeniu zmieniającym. W tym przypadku pracodawca również nie zmierza do rozwiązania umowy o pracę, a skutek taki może nastąpić tylko przy złożeniu przez pracownika oświadczenia o odmowie przyjęcia zaoferowanych warunków pracy lub płacy. Utrwalone orzecznictwo dopuszcza stosowanie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. do rozwiązania umowy o pracę w wyniku odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy lub płacy w przypadku spełnienia specyficznych przesłanek. W wyroku z 9 listopada 1990 r., I PR 335/90 (OSP 1991 r. z. 9, poz. 212) SN uznał, iż okoliczność, że rozwiązanie stosunku pracy następuje w trybie wypowiedzenia zmieniającego, a nie w drodze wypowiedzenia definitywnego, ma jedynie znaczenie dla oceny, czy przyczyny z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli bowiem pracownikowi zaproponowano odpowiednią pracę, to odmowa jej przyjęcia może być w pewnym wypadku potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Będzie tak wtedy, gdy z uwagi na interes pracownika i zakładu pracy oraz rodzaj i charakter zaproponowanej pracy w zasadzie można oczekiwać, iż pracownik powinien przyjąć zaoferowane mu nowe warunki. Oznacza to, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy noszących znamiona szykany, jak i nieprzyjęcie warunków wyraźnie z jakiegoś powodu niedogodnych dla pracownika nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą wyłącznie po stronie zakładu pracy. Podsumowując, należy uznać, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 231 par. 4 k.p. nie wyklucza możliwości zastosowania ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r., jeżeli spełnione są pozostałe jej przesłanki, a więc w szczególności, gdy wyłączną przyczyną złożenia przez pracownika oświadczenia woli były zmiany określone w art. 1 tej ustawy, a równocześnie następowało zmniejszenie zatrudnienia, które motywowało pracownika do złożenia oświadczenia woli.

  Oceń odpowiedź 3 2

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Praca zdalna - jak wprowadzić ją w życie?

  Praca zdalna - jak wprowadzić ją w życie?

  Ustawodawca zdecydował się wprowadzić uregulowania dotyczące pracy zdalnej na fali doświadczeń wynikających z rozwiązań doraźnie wprowadzonych na czas epidemii COVID-19. Znaczne zmiany w Kodeksie pracy weszły w życie 7 kwietnia 2023 roku ...

 • Praca zdalna - najważniejsze zmiany od 7 kwietnia

  Praca zdalna - najważniejsze zmiany od 7 kwietnia

  Planowana od dłuższego czasu nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej rozpoczyna swój formalny start. Zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 6 lutego, a więc wejdą w życie 7 kwietnia. Jak bardzo zmieni się obecnie ...

 • Praca zdalna w Kodeksie pracy od 7 kwietnia 2023

  Praca zdalna w Kodeksie pracy od 7 kwietnia 2023

  Szalony okres covidowy wymusił konieczność dostosowania się do nietypowych okoliczności w wielu dziedzinach życia społecznego. Zmiany nastąpiły także w sektorze zatrudnienia, w którym istotne było zachowanie ciągłości procesu ...

 • Praca zdalna - nowe przepisy od 7 kwietnia

  Praca zdalna - nowe przepisy od 7 kwietnia

  Już 7 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która ureguluje zjawisko pracy zdalnej. Popularyzacja tego modelu gwałtownie wzrosła w okresie pandemii. Nastąpiła więc konieczność określenia na drodze ustawowej praw i ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo pracy

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania