eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPrawoPrawo pracy › Czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić, jeśli oczekuję na decyzje ZUS?


2018-09-17 15:56 autor: beza.be21

2 698 odsłon

Czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić, jeśli oczekuję na decyzje ZUS?

Witam,

mam pękniętą chrząstkę i naderwane więzadła krzyżowe w kolanie. Operacje mam 08.05.2019 r. Byłam na zwolnieniu lekarskim 182 dni, później miałam przyznany zasiłek rehabilitacyjny na okres 2 miesięcy, po tym czasie byłam na komisji o przedłużenie i dostałam odmowną odpowiedź.

Poinformowałam pracodawcę, że będę się odwoływać. Teraz czekam na decyzje. Czy w tym czasie czekania na decyzje pracodawca mógł mnie zwolnić dyscyplinarnie?

Pytanie zaktualizowano 2018-09-18 10:40

Niestety nie wiedzialam ze moge dwoch bieglych powolac. Bylam juz na komisji 14.09. Teraz czekam na decyzje. Czyli jak mialam ostatni wniosek przyznany do 17.08.2018 to do teraz mam nadal usprawiedliwiona nieobecnosc? Szefowa mnie zwolnila za nie stawienie sie w pracy 20.08.18r. Ale tego dnia dopiero wyslali mi decyzje z Opola i dostalam ja 22.08.18 i na drugi dzien poinformowalam szefowa sms ze bede sie odwolywac od tej decyzji.

Pytanie zaktualizowano 2018-09-30 11:28

Witam. Jestem z Kuźnicy Katowskiej czyli chyba musze odwolywac sie do sądu do Opola. Czy moglaby mi Pani napisac jak mam sformułować takie odwolanie? Nie mam pojęcia jak to ma wyglądać. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2018-09-17 21:28 autor odpowiedzi: radca prawny Dorota Trzyszka - Niemiec

  Absolutnie nie powinien Pani zwolnić, a już na pewno nie dyscyplinarnie. Pani nieobecność w pracy powinna być usprawiedliwiona. Życzę powodzenia w odwołaniu od decyzji ZUS. W odwołaniu proszę nie zapomnieć napisać wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego ortopedy i neurologa - zawsze lepiej wnosić o dwóch biegłych, ponieważ większe prawdopodobieństwo, że któryś z nich wyda korzystną dla Pani opinię.

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2018-09-19 23:06 autor odpowiedzi: radca prawny Dorota Trzyszka - Niemiec

  Rozumiem, że Pani nie odwoływała się jeszcze do sądu, tylko do Komisji ZUS? Biegłych powołuje się dopiero w odwołaniu do sądu, czyli jak Komisja negatywnie rozptrzy Pani odwołanie, to może się Pani odwoływać do sądu i powoływać biegłych.
  Jeśli jednak jest Pani z Opola, to może być ciężko. Trzeba będzie napisać tak odwołanie, żeby sąd nie powołał dwóch takich biegłych ze szpitala wojskowego w Opolu, którzy nigdy nie widzą żadnej choroby. W razie pytań, proszę do mnie dzwonić.

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2018-09-30 13:52 autor odpowiedzi: radca prawny Dorota Trzyszka - Niemiec

  Poniżej wklejam Pani przykładowe odwołanie do sądu (wysyła się je na adres ZUS, a ZUS sam przekaże do sądu). Na przyszłość proszę jednak kontaktować się ze mną telefonicznie i podać swojego e - maila, tak abym mogła wysłać Pani potrzebne materiały na e - maila.

  Miasto, dnia ...................

  Sąd Rejonowy …................

  Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  za pośrednictwem:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział w ….............

  ul. …...........

  Ubezpieczony: …..................., PESEL: …......................

  adres ...................................

  Organ rentowy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział w …............

  ….......................

  ODWOŁANIE

  od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ….....................

  z dnia …................. roku, znak ….............................

  doręczonej ….........................

  Niniejszym działając w imieniu ubezpieczonego, zaskarżam decyzję ZUS Oddział w …................. z dnia …........................., znak .................................. i wnoszę o jej zmianę poprzez ustalenie, że ubezpieczony spełnia przesłanki z art. 18 ust. 1 i ust. 3 – 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Z 2017 r., poz. 1368, z późn. zm.), a w szczególności wnoszę o ustalenie, że ubezpieczony jest niezdolny do pracy i przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

  Nadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów:

  1. przesłuchania stron (z ewentualnym ograniczeniem do przesłuchania ubezpieczonego)

  na okoliczność:

  • jego stanu zdrowia, wyuczonego zawodu, rodzaju dotychczas wykonywanej pracy oraz możliwości kontynuowania pracy,

  1. dokumentacji medycznej zalegającej w aktach sprawy w ZUS; wszystko na okoliczność stanu zdrowia ubezpieczonego,

  1. opinii biegłych sądowych następujących specjalności:

  • neurologa,

  • ortopedy,

  • chirurga urazowego,

  - wszyscy wyżej wymienieni na okoliczność: ustalenia stanu zdrowia ubezpieczonego pod względem ortopedycznym, chirurgicznym i neurologicznym, stopnia naruszenia sprawności organizmu ubezpieczonego, rokowań oraz czy stan zdrowia ubezpieczonego, pozwala ubezpieczonemu obecnie (a jeżeli nie, to w jakim okresie czasu) na wykonywanie dotychczasowej pracy, bądź innej pracy, a jeżeli tak, to jakiej?

  Przedmiotowej decyzji zarzucam następujące naruszenia prawa:

  1. naruszenie przepisów postępowania, a to:

  art. 8 k.p.a, art. 11 k.p.a., art. 7 k.p.a. poprzez prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania do organów administracji publicznej i niewyczerpującym wyjaśnieniu przesłanek, którymi Organ kierował się przy podjęciu decyzji i niepodjęcie czynności zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego,

  art. 7 k.p.a. w zw. z art. 80 k.p.a. w zw. z art. 75 k.p.a. w zw. z art. 77 k.p.a. poprzez niewszechstronne wyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla wyjaśnienia sprawy oraz dowolną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego prowadzącą do błędnego przyjęcia, że ubezpieczony jest zdolny do pracy – w sytuacji, kiedy jego stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie pracy,

  a w konsekwencji naruszenie prawa materialnego i bezpodstawne przyjęcie, że ubezpieczony jest zdolny do pracy i nie spełnia przesłanek przyznania świadczenia rehabilitacyjnego.

  Uzasadnienie

  Zaskarżonym orzeczeniem z dnia......................stwierdzono, że ubezpieczony nie spełnia przesłanki osoby niezdolnej do pracy w rozumieniu wymienionej na wstępie ustawy. Powyższa decyzja została wydana w oparciu o błędne ustalenia Komisji Lekarskiej ZUS z dnia .................... i poprzedzające te ustalenia, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

  Z powyższymi ustaleniami nie sposób się zgodzić, ponieważ ubezpieczony nie czuje się zdolny do pracy oraz żaden lekarz nie wydał mu zaświadczenia o zdolności do pracy.

  Ubezpieczony doznał wypadku na skutek którego ustracił czasowo nie tylko zdolność do pracy, ale ma bardzo ograniczone możliwości samodzielnego funkcjonowania.

  Poprzedzając wszelkie uwagi w niniejszej sprawie, zwracam uwagę, że należy ustalić, w jakim czasie ubezpieczony był niezdolny do pracy – o co wnoszę. Nie można bowiem wykluczyć, że w dacie badania przez biegłych ubezpieczony będzie już zdolny do pracy. Ubezpieczony jest pozbawiony jakichkolwiek świadczeń od stycznia 2018 roku. Termin komisji był dopiero …......... roku. Jego stan zdrowia nie poprawił się, a wręcz momentami mocno się pogarszał w porównaniu do czasu poprzedniego badania, kiedy to uznano, że jest niezdolny do pracy.

  Zakład pracy, w którym ubezpieczony pracuje, wiedząc o stanie zdrowia ubezpieczonego, nie widzi możliwości dopuszczenia ubezpieczonego do pracy, jak również ubezpieczony nie wyobrażał sobie powrotu do pracy. Dlatego od czasu otrzymania zaskarżonej decyzji ZUS, ubezpieczony przebywa na urlopie wypoczynkowym.

  Ubezpieczony doznał urazu kolana oraz cierpi z powodu zmian w kręgosłupie.

  Komisja ZUS w ogóle nie wzięła pod uwagę specyfiki pracy wykonywanej przez ubezpieczonego. Ubezpieczony jest zatrudniony jako pracownik fizyczny na stanowisku .................... Jest to ciężka praca wymagająca ciągłego przemieszczania się, dźwigania ciężarów oraz montarzu wykonywanego na stojąco. Powyższe jest niemożliwe w sytuacji urazu kolana I bóli kręgosłupa.

  Kolano ubezpieczonego cały czas puchnie. Nawet najdrobniejsze czynności domowe sprawiają ubezpieczonemu problem, ponieważ z uwagi na dolegliwości kolana ubezpieczony przyjmuje pozycję, która z kolei dodatkowo obciąża kręgosłup. Kręgosłup również daje dolegliwości. Ubezpieczony ma objawy charakterystyczne dla rwy kulszowej i momentami nie jest w stanie się poruszać.

  Tak wielonarządowe schorzenia narządów ruchu sprawiają, że ubezpieczony nie czuje się na siłach powrócić do pracy, a wręcz obawia się, że powrót do pracy mógłby pogorszyć jego stan zdrowia.

  Ubezpieczony jest osobą młodą, dlatego tym bardziej zależy mu na pełnym wyleczeniu schorzeń, ponieważ ma przed sobą jeszcze kilkadziesiąt lat pracy. Zbyt szybki powrót do pracy i związane z tym niedoleczenie urazu kolana i obciążanie kręgosłupa w czasie zaostrzonych dolegliwości, mogłyby skutkować nieodwracalnymoi zmianami i na zawsze zniweczyć ubezpieczonemu możliwość zatrudnienia.

  Mając wszystko powyższe na uwadze, wnoszę o przeprowadzenie wnioskowanych dowodów, a w tym opinii kilku biegłych, a to z uwagi na wielonarządowe schorzenia oraz fakt, że każde z tych schorzeń może być samodzielną podstawą ustalenia niezdolności do pracy.

  Wnoszę również o wzięcie pod uwagę wszelkich wskazanych przeze mnie okoliczności wskazanych w niniejszym odwołaniu.

  Mając wszystko powyższe na uwadze, niniejsze odwołanie jest konieczne.

  Załączniki:

  - odpis odwołania.

  ….......................................

  podpis

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • konto usunięte

  Dodano 2013-11-19 19:34 przez konto usunięte

  ZUS i odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej

  Witam,
  od 2 stycznia leczę się, bo miałem wypadek przy pracy. Odbyłem leczenie na zwolnieniu lekarskim L4 182 dni. Po zakończeniu L4 dostałem świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Pod koniec tego świadczenia byłem na rehabilitacji w sanatorium, świadczenie rehabilitacyjne skończyło się 30 paźdz...

 • ezalwosia

  Dodano 2014-04-15 16:06 przez ezalwosia

  Czy słusznie postąpił pracodawca zwalniając mnie dyscyplinarnie?

  Witam,
  przebywałam na zwolnieniu lekarskim do 06.04.2014, w tym dniu minęło 182 dni zasiłku chorobowego. Złożyłam w ZUS wniosek o rentę, ale w dniu 15.04.2014 lekarz orzecznik zamiast renty przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne.
  W dniu dzisiejszym otrzymałam pocztą zwolnienie dyscyplinarne od prac...

 • renata_68

  Dodano 2020-06-03 14:11 przez renata_68

  Czy pracodawca może nie przyjąć z powrotem do pracy po chorobowym?

  Od września 2019 chorowałam (histerektomia). Wykorzystałam 182 dni zwolnienia, które zakończyło się 10 marca 2020. Starałam się o świadczenie rehabilitacyjne, ponieważ w styczniu nie dostałam zdolności do pracy. ZUS odrzucił podanie, określając mnie jako zdolną do pracy. W międzyczasie byłam w szpit...

 • stasiek06

  Dodano 2017-06-21 14:40 przez stasiek06

  Czy podczas trwania odwołania od decyzji ZUS przed sądem pracy mam się zarejestrować do UP?

  Witam,w czerwcu ubiegłego roku zaczęła się moja choroba - 182 dni chorobowego (operacja kręgoslupa zaplanowana na wrzesień b.r), następnie zasiłek rehabilitacyjny przez 3 miesiące, po tym okresie ZUS przyznał mi jeszcze 9 miesięcy lecz po tygodniu otrzymałem pismo z ZUS, że decyzja lekarza orzecznik...

 • konto usunięte

  Dodano 2014-11-27 17:21 przez konto usunięte

  Czy mogę korzystać ze zwolnienia lekarskiego bezpłatnego po upływie 182 dni?

  Witam,ZUS płacił mi 182 dni chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego odmówił, a ja złożyłam odwołanie do ZUS. Co mam zrobić w tym czasie, jeśli kazał mi wrócić do pracy a pracodawca każe mi czekać, nie chce dać mi urlopu? Co mam robić? Mam jeszcze jedną chorobę przewlekłą, gdzie czekam na operację...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo pracy

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania