eGospodarka.pl
eGospodarka.pl polecaPROFIL S-KADRA BEATA BARWINEK

 • WSZYSTKIE WYRÓŻNIONE EKSPERCKIE OCENIONE POZYTYWNIE NEGATYWNIE
 • ODPOWIEDZI Z KATEGORII: UMOWY [ pokaż wszystkie ]

 • Pytanie zadane: 2013-01-11 23:54 przez samba_2010

  Wypowiedzenie warunków pracy

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Witam, Wypowiedzenie zmieniające powinno zawierać pouczenie, że jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia to uważa się, że się z nimi zgodził. Jeżeli nie ma takiego pouczenia przyjmuje się, że oświadczenie może zostać złożone do końca okresu wypowiedzenia. Jeś... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • 241

  Pytanie zadane: 2013-01-08 20:23 przez 241

  Umowa o pracę na 5 lat

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Witam, Zgodnie z j przepisami ustawy antykryzysowej, w okresie od 22 sierpnia 2009r. do 31 grudnia 2011r. strony mogą zawrzeć dowolną ilość umów o pracę na czas określony, przy czym łączny okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy lub kolejnych umów nie może przekroczyć 24 miesięcy. Niestety usta... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • Pytanie zadane: 2013-01-08 17:46 przez julka780

  Kolejna umowa pracy po ustawie antykryzysowej

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Witam nawiązanie umowy zlecenia po rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas okreslony jest dopuszczalne, ale dla pracownika niezbyt korzystne. Umowa o pracę w sposób oczywisty lepiej chroni pracownika niż umowa zlecenie. [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Witam, aby nabyć prawo do zasiłku "od razu" rozwiązanie umowy o pracę winno nastąpić za wypowiedzeniem przez pracodawcę lub na mocy porozumienie stron z przyczyn dotyczących pracodawcy np. zmniejszenie zatrudnienia lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
  Pozdrawiam [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • Pytanie zadane: 2012-08-31 22:41 przez kwiatek

  Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wychowawczego

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Witam, okres urlopu wychowaczego udzielonego  zalicza sie do okresu od którego zalezy przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Istotne znaczenie masosób rozwiązania umowy o pracę. W sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę prawo do zasiłku przysługuje po upływie 7 dni od dnia zarej... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • Pytanie zadane: 2012-08-30 23:14 przez marko5154

  Ustalenie stosunku pracy

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Witam, W okresie, w którym obowiązywała  ustawa antykryzysowa, czyli od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., pracodawca będący przedsiębiorcą mógł zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres maksymalnie 24 miesięcy. W czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej p... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • BOS

  Pytanie zadane: 2012-08-31 13:46 przez BOS

  Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Witam, art. 36 par. 6 k.p., daje  stronom  możliwość porozumienia się co do terminu rozwiązania umowy, jednak bez wpływu na sposób rozwiązania stosunku pracy. Jest to wyjątek od zasady sztywności kodeksowych minimalnych okresów wypowiedzenia. Oznacza to, że po złożeniu wypowiedzenia czy to przez pra... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • Pytanie zadane: 2012-08-26 14:36 przez 63numer

  Pielęgniarka na urlopie wychowawczym a umowa o dzieło

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Witam, Art. 1862. § 1.  kp stanowi, że w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Warunkiem oczywiście... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • Pytanie zadane: 2012-08-14 11:45 przez Mag8dalena8

  Zerwanie umowy o pracę na czas określony

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Umowa o pracę zawarta na czas określony, zgodnie z art. 33 KP, może zostać wypowiedziana, jedynie gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 2) strony przy zawarciu umowy przewidziały możliwość wcześniejszego jej wypowiedzenia. W pr... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • Pytanie zadane: 2012-08-11 13:13 przez koralee

  Wypowiedzenie umowy o dzieło

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA S-KADRA BEATA BARWINEK:

  Kodeks cywilny stwierdza, że strony mogą w umowie przewidzieć prawo jednej z nich do wypowiedzenia (art. 395 kodeksu cywilnego), co w pani sytuacji ma miesjce. Natomiast  art.  396.  stanowi że jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • Strony: 1 2
Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanieEksperci EKSPERCI TOP5

Użytkownicy Użytkownicy TOP5