eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyFirmaZamówienia publiczne › Zobowiązanie podmiotu trzeciego


2015-08-28 14:40 autor: Nickname

1 988 odsłon

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Proszę o informację, czy wg UZP podmiot dający zobowiązanie w zakresie wiedzy i doświadczenia musi brać udział w realizacji zamówienia?

Czy w zobowiązaniu należy wpisać jaki jest charakter współpracy tych podmiotów i w jaki sposób będą udostępnione wiedza i doświadczenie? Czy UPZ dopuszcza udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia w formie doradztwa?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2015-08-28 15:35 autor odpowiedzi: Konrad Różowicz

  System zamówień publicznych opiera się na szeroko zakrojonej współpracy podmiotów publicznych (zamawiających) z podmiotami prywatnymi (wykonawcami). Ponadto niejednokrotnie dochodzi także do kooperacji na linii zamawiający – zamawiający (wymiana informacji, zamówienia wspólne) oraz na poziomie wykonawca – wykonawca. Kooperacja wykonawców na rynku zamówień publicznych może przybrać różnorodne formy, m.in. podwykonawstwa, zawiązania konsorcjum czy też posłużenia się potencjałem podmiotu trzeciego, czy także inne fromy niezinstytucjonalizowane. Istnieje możliwość posłużenia się również doradztwem. UZP dopuszcza taką formę kooperacji, jednakże kluczowe w tym zakresie będą zapisy dokumentacji przetargowej gdyż to nie UZP czy KIO ale zamawiajacy jest gospodarzem postępowania.

  Konrad Różowicz zaktualizował/a odpowiedź 2015-08-28 16:04
  Zasadniczo starając się skonkretyzować wypowiedź, oczywste jest, iż wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
   
  Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Co oznaczało, iż wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z zasobów podmiotów trzecich, zobowiązany był do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego zobowiązania. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp miało potwierdzić rzeczywistą możliwość dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. To na  wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego spoczywa obowiązek udowodnienia, że będzie dysponował tymi zasobami na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W świetle powyższego należy stwierdzić także, iż odwołanie się przez wykonawcę do zasobów podmiotu trzeciego musi mieć charakter rzeczywisty w tym znaczeniu, że zasoby te będą wykorzystywane przy wykonaniu zamówienia.

  Dla uznania przez zamawiającego, że wykonawca potwierdza spełnienie postawionego warunku, jnieobojętny zatem jest zakres czy rodzaj doradztwa.

  Udostępnienie powinno być zatemy realne a więc w przypadku, gdy podmiot udostępnia wiedzę i doświadczenie w postaci doradztwa,musi  konsultować, opiniować, sprawdzać przedłożone przez niedoświadczonego wykonawcę projekty itd.

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Nickname

  Dodano 2017-10-11 11:37 przez Nickname

  Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  Zamawiający w SIWZ wskazał, że Wykonawca musi zatrudniać na umowę o pracę min. 3 pracowników do robót brukarskich i min. 3 pracowników do robót sanitarnych. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część robót budowlanych podwykonawcy (np. 40% z zakresu), to obowiązek zatrudnienia pracowników (łącznie mi...

 • konto usunięte

  Dodano 2016-01-09 23:17 przez konto usunięte

  Czy wykonawca ten podlega wykluczeniu?

  Proszę o odpowiedź na pytanie, czy wykonawca, który nie przedstawił zaległości podatkowej lub nie zapłacił kary podlega wykluczeniu z postępowania?

 • konto usunięte

  Dodano 2015-11-24 18:54 przez konto usunięte

  Jakie są pozytywne warunki udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego?

  Witam,bardzo proszę o pomoc w udzieleniu odpowiedzi na moje pytanie.Nie jestem pewna czy jeden z warunków, jakie znalazłam się zalicza, a mianowicie można zatrzeć iż min. 50% pracowników wykonawcy musi być osobami niepełnosprawnymi?

 • jacol1

  Dodano 2015-08-19 11:03 przez jacol1

  Zerwanie umowy przez wspólnotę mieszkaniową

  Dzień dobry,mam pytanie. Wspólnota mieszkaniowa zawarła umowę z wykonawcą, który opieszale podszedł do prac związanych z remontem balkonów i nadal to robi. Po za tym nie rozpoczął prac w terminie tylko z opóźnieniem 1,5 miesięcznym.Czy my jako wspólnota mieszkaniowa możemy zerwać umowę bez ponoszeni...

 • Syliwa 123

  Dodano 2017-09-26 13:03 przez Syliwa 123

  Zmiana cen po wygranym przetargu i podpisaniu umowy

  Witam,proszę o pomoc w analizie poniżej opisanej sytuacji:wykonawca przystąpił do przetargu na odczynniki z ceną x, wygrał przetarg, podpisał umowę
  w niedługim czasie, cena tych samych odczynników znacznie zmalała
  Pytanie: Czy wykonawca ma obowiązek powiadomiać zamawiającego o zmianie cen i musi rea...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Zamówienia publiczne

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania