eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPracaWynagrodzenia i inne świadczenia › Wypłata świadczeń z FGŚP po upływie 9 miesięcy


2016-11-03 11:27 autor: konto usunięte

2 977 odsłon

Wypłata świadczeń z FGŚP po upływie 9 miesięcy

Dzień dobry,

do grudnia 2015 roku pracowałem w pewnej spółce z o.o. Firma złożyła wniosek o upadłość w dniu 20 grudnia 2015, natomiast ja dostałem wypowiedzenie z tytułu likwidacji miejsca pracy 15 grudnia 2015 tj. 5 dni przed złożeniem wniosku o upadłość. Firma od pół roku wstecz nie płaciła kontrahentom, pracownikom różnie, raz wypłata była, raz nie było. Obecnie zalegają mi za 2 ostatnie wypłaty oraz zaległe urlopy, kwotę ok. 6 000 zł.

Sęk w tym, iż do dnia dzisiejszego tj. 03.11.2016 zarząd firmy nie uzupełnił wniosku o upadłość o wymagane przez sąd dokumenty, co uniemożliwia ogłoszenie upadłości. Dzwoniąc do FGŚP dostałem informację, iż w związku z tym, iż od dnia ustania mojego stosunku pracy do dnia ogłoszenia upadłości minęło już ponad 9 miesięcy, to zgodnie z ustawą nie jestem uprawniony do otrzymania świadczeń z FGŚP.

Czy to prawda? Czy wystąpienie niewypłacalności określone w ustawie jest terminem, w którym jest zgłoszony wniosek o upadłość, czy kiedy sąd wyda ostateczny wyrok stwierdzający upadłość przedsiębiorstwa?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dawid

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2016-11-04 18:54 autor odpowiedzi: Grzegorz Faluszczak GFX-Consulting

  Zgodnie z art. 12 ust. 2 tej ustawy FGŚP wypłaca wyłącznie następujące należności główne (bez odsetek): • wynagrodzenie za pracę – za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, • przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy: – wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, – wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby (art. 92 K.p) – za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, – wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – za  okres nie dłuższy niż trzy miesiące,– odprawa pieniężna przysługująca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawowa odprawa z tytułu zwolnień grupowych), jeżeli koniec zatrudnienia nastąpił w okresie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące po tej dacie, – ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, jeżeli nastąpiło to w okresie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, – odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 k.p.), jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub maksymalnie w ciągu czterech miesięcy po tej dacie, – dodatek wyrównawczy z tytułu obniżenia wynagrodzenia na skutek przeniesienia pracownika do innej pracy z przyczyn zdrowotnych albo choroby zawodowej (art. 230 i 231 k.p.) za okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Przykład Zakładowy układ zbiorowy pracy przewiduje prawo pracowników do dodatkowych odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień grupowych w wysokości od 6 do 12 miesięcznych wynagrodzeń (w zależności od stażu pracy), nagród jubileuszowych po przepracowaniu 20 lat oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. trzynastki). Czy można złożyć wniosek do FGŚP o wypłatę tych świadczeń? Nie, bo nie są umieszczone na liście należności wypłacanych przez ten urząd. On realizuje jedynie ustawowe odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Innych odpraw, przyznanych pracownikom przez przepisy wewnątrzzakładowe (np. układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, pakiety socjalne), nie ma prawa wypłacać, podobnie jak np. nagród jubileuszowych, premii czy bonusów.

  Dawid1987

  konto usunięte skomentował/a odpowiedź 2016-11-07 11:03

  Czy jako datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy uznajemy dzień w którym został złożony wniosek o upadłość, czy dzień w którym sąd wydał wyrok? Jeżeli to drugie to w mojej sytuacji może się okazać, że ze względu na przedłużającą się procedurę ogłaszania upadłości, twającą ponad 9 mcy, mogę nie otrzymać środków z ZFŚS, mimo, iż pracowałem w firmie praktycznie do samego końca.

  GFX-Consulting www.gfx-consulting.pl

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • kama2002

  Dodano 2015-06-14 21:13 przez kama2002

  Brak wypłaty wynagrodzenia i odprawy

  Witam,zostałam zwolniona za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, które zakończyło się w maju. Pracodawca nie wypłacił mi zaległej pensji za maj oraz należnej mi dwumiesięcznej odprawy i nie zamierza tego zrobić (tak mnie poinformował w rozmowie telefonicznej - podając powód - brak środków). W ciągu najbliż...

 • sewer2

  Dodano 2018-01-12 18:44 przez sewer2

  Firma w upadłości ma wyrok sądowy. Kto płaci odprawy?

  Dzień dobry,pytanie moje dotyczy odpraw. Firma ogłosiła upadłość 23 listopada, sąd 2 stycznia ogłosił upadłość i za zaległe wypłaty tj. za grudzień i za 2 dni stycznia zapłaci nam FŚG, a syndyk za odprawy i wypłaty za styczeń, luty, marzec, bo mamy 3-miesięczne wypowiedzenie. Mimo to syndyk oznajmił...

 • karolcia11591

  Dodano 2015-03-14 19:13 przez karolcia11591

  Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie po likwidacji firmy?

  Witam,od stycznia 2015 roku nie dostałem wypłaty wynagrodzenia i diet za pracę. Firma podobno ogłosiła upadłość, ale po sprawdzeniu okazało się, że nie jest w stanie likwidacji. Kierowcy, którzy przeszli do innej firmy założonej przez tych samych właścicieli zaległości spłacili a nam wysłali wypowie...

 • ddsvskyy

  Dodano 2017-07-31 20:06 przez ddsvskyy

  Wypowiedzenie a L4

  Witam serdecznie,w dniu dzisiejszym dostałem wypowiedzenie umowy o pracę z racji likwidacji firmy. Wypowiedzenie z okresem wypowiedzenia dwóch tygodni. Chciałbnym się udać na zwolnienie lekarskie aby zacząć poszukiwać nowej pracy - firma zamknięta, kosztów za okres wypowiedzenia raczej nie dostanę g...

 • misiek78

  Dodano 2016-05-23 12:28 przez misiek78

  Syndyk nie wypłaca wynagrodzenia osobie zatrudnionej

  W dniu 10 kwietnia firma, w której pracuję dostała postanowienie sądu o upadłości likwidacyjnej. Został przydzielony Syndyk Masy Upadłości. Dostałem wypowiedzenie umowy, które kończy się 31 maja.Od syndyka dowiedziałem się, że wynagrodzenie za okres od 10-31 kwietnia wypłaca on. Za maj również. Wyna...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Upadłość firmy a wypłata świadczeń pracowniczych

  Upadłość firmy a wypłata świadczeń pracowniczych

  Rozważmy następujący przypadek: nasza firma ma zamiar ogłosić upadłość. Jedna z pracownic jest na urlopie wychowawczym, ale zgodziła się na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i skrócenie jego okresu do miesiąca. Czy możemy nie ...

 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych: nowelizacja

  Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych: nowelizacja

  W dniu dzisiejszym weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (dalej "nowelizacja", Dz. U. Nr 18, poz. 100). Celem nowelizacji jest zapewnienie ochrony ...

 • Wypowiedzenie umowy a świadczenia z FGŚP

  Wypowiedzenie umowy a świadczenia z FGŚP

  Zgodnie z kodeksem pracy do szczególnych obowiązków pracodawcy należy terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia swoim pracownikom. Toteż w przypadku, kiedy pracodawca nie wypłaca w wyznaczonym czasie pensji, pracownik może rozwiązać ...

 • Prawa pracownika upadłej firmy z oddziałami w Polsce będą chronione

  Prawa pracownika upadłej firmy z oddziałami w Polsce będą chronione

  Umożliwienie dochodzenia wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników polskich firm, wobec których sąd zagraniczny, a następnie polski wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości – przewiduje wniesiony do Sejmu senacki ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Wynagrodzenia i inne świadczenia

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania