eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPodatkiVAT › Ile wynosi podatek VAT od wydawnictw seryjnych naukowych?


2014-11-19 13:24 autor: evaaaz

1 974 odsłon

Ile wynosi podatek VAT od wydawnictw seryjnych naukowych?

Wydawnictwo Instytutu Naukowego wykonuje usługę składu i druku dla pracy zleconej z uczelni. Pozycją drukowaną jest książka naukowa z określonej w wydawnictwie serii.

Jaki powinien być podatek VAT na fakturze wystawionej przez instytut dla uczelni?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2014-11-22 16:03 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Cytując za

  W myśl rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów iusług – czasopisma importowane objęte są 0%, 7% i 22% stawką podatku VAT. Zgodnie zzałącznikiem nr 3 poz. 49 w/w ustawy opodatkowaniu 7% stawka podatku VAT podlegają„gazety, magazyny, czasopisma – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnychprzepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem:wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lubodpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. Jednocześnie zgodnie z art.146 ust. 1 lit. a i b do dnia 31 grudnia 2007 r. do dostaw w kraju, wewnątrzwspólnotowegonabycia i importu czasopism specjalistycznych stosuje się stawkę podatku w wysokości 0 %,W przypadku czasopism specjalistycznych, przez które należy rozumieć (zgodniez Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku):- wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalnościkulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodoweji metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomychi niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów(numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazującesię na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy,z wyjątkiem:1) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacjibieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonychdla szerokiego kręgu czytelników; 2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treścinawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tychpowodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagującychustroje totalitarne;3) wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczonenieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe,w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderówi katalogów reklamowych;4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lubinne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunkówopatrzonych opisem lub nie;5) publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone nakrzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe; 6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady,informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego;7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu,stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 0%

  Przedstawione uregulowania prawne wskazują , że stawki 0% podatku od towarów iusług (VAT) nie stosuje się do czasopism, na których nie została uwidoczniona wysokośćnakładu, a więc również dla czasopism, które dopiero ukażą się w danym roku. Naliczeniestawki 0% VAT możliwe jest jedynie w przypadku gdy wysokość nakładu zostałanadrukowana w stopce czasopisma w roku prenumeraty. W związku z powyższym zamawiający winien wymagać, by w celu możliwościporównania ofert, wykonawcy naliczyli 7% stawkę podatku VAT (zgodnie z zał. nr 3 poz. 49do Ustawy o podatku od towarów i usług) na wszystkie czasopisma drukowane.Ponadto wskazane jest aby w warunkach umowy zamieścili zapis, iż w przypadku ukazaniasię pierwszego numeru czasopisma, na którym wydawcy umieszczą wysokość nakładu i którynie przekroczy 15000 egzemplarzy wykonawca wystawi fakturę z odpowiednia stawką VAT.Kolejny problem pojawia się często w przypadku czasopism na nośnikachelektronicznych. Nie obejmuje ich 7% stawka podatku VAT, gdyż nie są to czasopismawytarzane metodami poligraficznymi, o których mowa w załączniku nr 3 poz. 49 do Ustawyo podatku od towarów i usług. Także zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usługjest niezgodne z przepisami, bowiem :- nie jest to czasopismo specjalistyczne w rozumieniu przepisu art. 146 ust. 1 pkt. 3 lit„a” tiret drugi, gdyż nie spełnia przesłanek w nim zawartych dotyczących nakładu jaki nie występuje tam symbol ISSN,- nie jest to także usługa, o których mowa w zał. nr 4 poz. 13. do w/w ustawy.Ten przedmiot zamówienia nie znajduje się także w innych załącznikach do Ustawy opodatku od towarów i usług w związku z czym należy uznać, iż w tym przypadku prawidłowonaliczony podatek winien wynosić 22%. 

  Jeżeli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania proszę o kontakt.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii VAT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania