eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPrawoPrawo zamówień publicznych › Wybór wykonawcy i nie zawarcie umowy


2012-11-15 15:04 autor: konto usunięte

4 194 odsłon

Wybór wykonawcy i nie zawarcie umowy

Czy zamawiający może nie zawrzeć umowy po wyborze wykonawcy?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2012-11-17 18:45 autor odpowiedzi: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  Tak. Może nie zawrzec umowy pomimo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i dopełnieniu formalnośći.  Określa to art 145 PZP.

  Art. 145.
  1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
  chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
  dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  Wykonawcy przysługuje prawo do odwołania zgodnie z:

  Art. 180.
  1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
  zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  Tomasz Kołodziejski Specjalista ds. Zamówień Publicznych e-mail: upzptk@gmail.com gg: 39356560 mobile: +48 726 844 288

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Umowa cywilnoprawna a powstanie wierzytelności

  Umowa cywilnoprawna a powstanie wierzytelności

  Jednym z podstawowych źródeł powstania wierzytelności jest umowa cywilnoprawna. W ramach obrotu gospodarczego stanowi ona najczęstszy sposób regulujący obrót dóbr, usług i środków pieniężnych.

 • Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  W pierwszej części publikacji poświęconych sposobom zawierania umów przedstawiliśmy ofertowy tryb zawierania umów. W naszej poniższej publikacji omówimy pozostałe sposoby zawierania umów wskazane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. ...

 • Zawarcie umowy: oferta w formie elektronicznej

  Zawarcie umowy: oferta w formie elektronicznej

  Każdą umowę uznaje się za zawartą, gdy dwie lub więcej stron złożą zgodne oświadczenia woli, których celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Najbardziej powszechnymi trybami zawarcia umów są: oferta, negocjacje, aukcja ...

 • 3 bezpieczne sposoby na zdalne zawieranie umów

  3 bezpieczne sposoby na zdalne zawieranie umów

  Dotychczas najczęściej spotykanym sposobem zawierania umów było złożenie własnoręcznych podpisów na dokumencie z treścią ustaleń obu stron. Dziś, kiedy pracujemy zdalnie, przedsiębiorcy stają przed dylematem w jaki sposób skutecznie ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo zamówień publicznych

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania