eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPodatkiPIT › Własność budynku mieszkalnego a zwolnienie z podatku od spadku


2015-03-31 23:44 autor: kaziamax

4 212 odsłon

Własność budynku mieszkalnego a zwolnienie z podatku od spadku

Witam,

jestem w związku małżeńskim 35 lat. W przeciągu tych lat wybudowaliśmy wspólnie z mężem dom, zagospodarowaliśmy go i razem w nim mieszkamy. W ubiegłym roku odziedziczyłam po rodzicach własnościowe mieszkanie, które chciałabym sprzedać przed upływem 5 lat od nabycia spadku.

Wiem, że mogę być zwolniona z podatku, jeżeli przeznaczę pieniądze ze sprzedaży mieszkania na cele budowlano-remontowe we własnym mieszkaniu lub domu. Tu więc moje pytanie: czy będę mogła to zrobić ? Bo w dokumentach jako właściciel figuruje mój małżenek.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2015-04-07 09:41 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Dom stanowi współwłasność małżeńśką?

  kaziamax skomentował/a odpowiedź 2015-04-07 15:07

  Witam. Nie wiem czy zdanie "dom stanowi własność małżeńską" to stwierdzanie ,że mimo że jako właściciel widnieje mój małżonek to dom jest wspólną własnością , czy też pyta pan mnie czy dom jest współwłasnością?. Dom formalnie dokumentacyjnie jest własnością mojego męża. Proszę o odpowiedź.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-04-07 15:09 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  To było pytanie, czy dom jest objęty wspólnością majątkową. Formalnie dokumentacyjnie, tzn. że na niego są faktury za budowę plus projekt, czy też akt własności (akt notarialny) jest tylko na niego?

  kaziamax skomentował/a odpowiedź 2015-04-08 11:46

  Witam. Zacznę od początku . Mój małżonek dostał od swoich rodziców działkę budowlaną, na której postawiliśmy z mężem dom mieszkalny. W księdze wieczystej właścicielem działki jest mój małżonek. Pozwolenie na budowę jest również na mojego męża. Ale na budowę domu szły zarówno pieniądze moje (pracowałam) jak i męża. Jeśli chodzi o dom to w księdze wieczystej nie jest wpisany. Wobec powyższego czy będę mogła przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży mieszkania, które odziedziczyłam po rodzicach na remont domu by nie płacić podatku od sprzedaży przed upływem 5 lat od nabycia spadku? , ewentualnie na spłatę kredytu zaciągniętego na remont domu? ( kredyt na męża ale i ja podpisywałam). A tak na marginesie to jakie musimy podjąć kroki by dom i działka sytanowił także i moją własność. Z poważaniem Kazimiera

  Nadalandia skomentował/a odpowiedź 2023-02-15 22:45

  Witam Pani Kazimiero, szukam w sumie odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie ale jak tak czytam pani wypowiedź to powiem co wiem w dobrej wierze, otóż powinna się pani cieszyć ze spadku i zostawić dla siebie na przyszłość (albo dzieci etc , dom i mieszkanie to dobra najwyższe!) nigdy nie wiadomo co przyniesie przyszłość, nie mniej jednak spadek otrzymała pani po ślubie więc i mąż ma do niego prawo bo macie Państwo tzw. wspólność majątkową. Do czego zmierzam... lepiej dmuchać na zimne otóż Dom o którym pani wspomina wybudowany jest na męża działce i to jego nazwisko figuruje wszędzie. Tak już w Polskim prawie jest do tego co należy działka należy i wszystko to co na niej stoi. Nie wiem czy budowa zaczęła się przed ślubem? ( bo jeżeli tak to jest to majątek wyłącznie męża) Nigdy nie wiemy co przyniesie życie...ale żeby w razie czego miała pani zabezpieczenie to radzę rozszerzyć wspólność majątkową. Pozdrawiam serdecznie.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-04-09 06:36 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  W takim przypadku radziłbym w pierwszej kolejności uregulować tę kwestię. Zgodnie z prawem cywilnym bowiem budynek jest własnością tego, na gruncie kogo został wybudowany. Dlatego proponowałbym najpierw rozszerzyć wspólność majątkową o tę nieruchomość. W przeciwnym razie organ może próbować kwestionować skorzystanie ze zwolnienia.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-04-09 10:29 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Może się przydać http://www.podatki.egospodarka.pl/111187,Budowa-domu-na-gruncie-zony-a-ulga-mieszkaniowa-w-PIT,1,70,1.html

  Wprawdzie sprawa tyczyła się starej ulgi w ustawie, niemniej jest ona bardzo zbliżona do obecnej. Sprawa otarła się o sąd, ale ostatecznie rozstrzygnięcie było na korzyść dla podatników.

  kaziamax skomentował/a odpowiedź 2015-04-09 14:40

  Dziękuję za odpowiedź. W dalszym ciągu pozostaje temat wspólnoty. Mam pytanie ( jeżeli to stanowi zakres pańskich kompetencji) jakie urzędy odwiedzić i co po kolei uczynić by to co widnieje teraz jako własność mojego małżonka było też i moją własnością? Jeżeli to możliwe proszę o wskazówki ( jestem zupełnym laikiem w tych sprawach. Z poważaniem Kazimiera.

  kaziamax skomentował/a odpowiedź 2015-04-09 15:03

  Dojrzałam w swoim myśleniu przecież jak nie mam rozdzielności małżeńskiej ( a takiej nie mam) to mam wspólnotę małżeńską i co zawracam głowę. Ale tak czasem bywa.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-04-09 16:11 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Słusznie sobie Pani głowę zawraca, bowiem to, że macie Państwo wspólność małżeńską, nie oznacza, że wszystko jest wspólne.
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

  § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
  1)   pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2)   dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3)   środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  4)   kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).
  I ważniejszy
  Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  1)   przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
  2)   przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  3)   prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  4)   przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  5)   prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  6)   przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  7)   wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  8)   przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  9)   prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  W przypadku nieruchomości i zmian praw własności konieczna będzie wizyta u notariusza.

  kaziamax skomentował/a odpowiedź 2015-04-10 16:35

  Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam.- Kazimiera.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 2

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • b...

  Dodano 2014-07-30 21:09 przez b...

  Czy i jeśli tak, to jaki zapłacę podatek od sprzedaży odziedziczonego mieszkania?

  Witam,
  w 2001 r. otrzymałam w spadku mieszkanie własnościowe. W tym roku noszę się z zamiarem sprzedaży tej nieruchomości. Czy będę musiała zapłacić jakiś podatek od tej transakcji? Jeśli tak to w jakiej wysokości?
  Obecna wartość mieszkania to około 80000 zł. Dodatkowo, czy kwota uzyskana ze sprzeda...

 • pastusia

  Dodano 2015-12-30 15:10 przez pastusia

  Zbycie odziedziczonej nieruchomości a zakup nowej

  Witam,w 2010 r. odziedziczyłam po śmierci mamy mieszkanie - byłam już mężatką, ale to mój majątek osobisty był. W 2012 r. zdecydowaliśmy się z mężem na zmianę mieszkania na coś większego, zaczeliśmy szukać nieruchomości (dość szybko znależliśmy) do kupna i chętnych na zakup mieszkania. Nie wiedząc, ...

 • Stanisław1

  Dodano 2015-03-08 09:25 przez Stanisław1

  Kiedy mogę sprzedać dom zbudowany za środki ze spadku?

  Witam :-) W dniu 08.04.2010 r. nabyłem spadek - to nieruchomość, działka z której część sprzedałem przed upływem 5 lat. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczyłem na budowę domu na pozostałej części działki  pochodzącej ze spadku. Kwestie podatkowe z tego tytułu zostały uregulowane. Jednak budynek został ...

 • kamipadre

  Dodano 2015-02-04 14:55 przez kamipadre

  Podatek od sprzedanej nieruchomości

  Sprzedałem mieszkanie zanim upłynął termin 5 lat od daty otrzymania tego mieszkania w spadku.Czytałem gdzieś, że można być zwolnionym z podatku w taki sposób, żeby spłacić kredyt mieszkaniowy. Czy ten kredyt może być kredytem hipotecznym mojego syna? Dodam, że mogę przeznaczyć tylko 19 procent, któr...

 • moniao171

  Dodano 2015-01-19 12:04 przez moniao171

  Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

  Witam,w lipcu 2010 roku kupiliśmy z mężem działkę za kwotę 55000. Następnie postawiliśmy na niej dom, który teraz planujemy sprzedać (w 2015 roku). W związku z tym, że nie upłynęło 5 lat, które uprawnia do zwolnienia z podatku mam następujące pytania:- czy pieniądze ze sprzedaży można przeznaczyć np...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii PIT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania