eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPracaWynagrodzenia i inne świadczenia › Pomoc w wyliczeniu pensji - nadgodziny


2017-01-28 21:32 autor: Lukasz.P.

3 553 odsłon

Pomoc w wyliczeniu pensji - nadgodziny

Witam,

ponieważ sam nie mogę do tego dojść, więc proszę o pomoc. W mojej firmie często zdarzają się błędy w wyliczaniu pensji, może tutaj ktoś sobie z tym poradzi.
 
Jestem zatrudniony na umowę o pracę, na cały etat, moje wynagrodzenie to 2150 zł brutto, praca również w weekendy. W obecnym miesiącu norma godzinowa to 168 godzin, do końca miesiąca wypracuję 178,5 godziny, z tym że w dniu 20/21 stycznia przepracowałem 20 godzin ciągiem (od godziny 14 20 stycznia, do godziny 10 rano 21 stycznia) oraz 27/28 stycznia 24,5 godziny ciągiem (od godziny 10 rano 27 stycznia do godziny 10.30 28 stycznia).

Moja norma dobowa to 12 godzin. Z racji przekroczenia normy dobowej wynikają jakieś dodatki? Jakie wynagrodzenie powinienem otrzymać za ten miesiąc?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2017-01-30 14:43 autor odpowiedzi: Piotr Kostrzewa

  Witam,
  zakładam, że opisane nadgodziny nie powstały w wyniku przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Jeżeli nie, to przysługuje Panu oprócz wynagrodzenia dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek za pracę godzinach nadliczbowych. Istotną informacją jest również określenie okresu rozliczeniowego ( czy jest np. miesięczny czy 3 miesięczny).
  W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, jeżeli pracodawca nie udzieli wolnego za nadgodziny, które wystąpiły w danym miesiącu zobowiązany jest do wypłaty rekompensaty w formie pieniężnej. W 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnie z art. Art. 151(2) Kodeksu pracy za powstałe nadgodziny pracodawca może udzielić na wniosek pracownika czasu wolnego od pracy w tym samym wymiarze, co powstałe nadgodziny. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Od okresu rozliczeniowego uzależnione również będzie wypłata dodatku do wynagrodzenia za przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy (w mojej ocenie w opisanym przykładzie takowe przekroczenie nastąpiło).
  Dodatkowo w zależności od ustalonej pory nocnej w zakładzie pracy wysokość dodatku będzie się różnić (w Kodeksie pracy określono pracę w porze nocnej obejmującą 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00) - zakładając, że przypada ona od godziny 21:00, to praca nocna będzie trwała do godziny 5:00 rano.
  Z pytania wynika, że za okres 20/21 stycznia br. przysługuje Panu 8 godz. nadliczbowych, a z dnia 27/28 stycznia br. przysługuje Panu 12,5 godz. Łącznie 20,5 godz. Jak Pan sam stwierdził do końca miesiąca wypracuje Pan 10,5 godz. ponad normę godzinową określoną w danym miesiącu, czyli zakładam, że odebrał Pan część nadgodzin.
  Przy założeniu, że pracodawca nie udzielił Panu dnia wolnego za powstałe nadgodziny oraz pora nocna rozpoczyna się od godz. 21:00, to rozliczenie wskazanych nadgodzin powinno przedstawiać się następująco:
  20/21 stycznia 2017r.
  od godz. 14:00 do godz. 21:00 przysługuje wynagrodzenie
  od godz. 21:00 do godz. 2:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek za pracę w porze nocnej
  od godz. 2:00 do godz. 5:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek za pracę w porze nocnej + dodatek z tytułu nadgodzin (100%)
  od godz. 5:00 do 10:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek z tytułu nadgodzin (50%)/lub (100%) w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
  27/28 stycznia 2017r.
  od godz. 10:00 do godz. 21:00 przysługuje wynagrodzenie
  od godz. 21:00 do godz. 22:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek za pracę w porze nocnej
  od godz. 22:00 do godz. 5:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek za pracę w porze nocnej + dodatek z tytułu nadgodzin (100%)
  od godz. 5:00 do 10:30 przysługuje wynagrodzenie + dodatek z tytułu nadgodzin (50%)/ lub (100%) w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.

  Praca w opisanych powyżej godzinach jest niezgodna z Kodeksem pracy – pracownik ma prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby pracowniczej.

  Podstawa prawna: art. 129 ,132, 135, 151, 151(1), 151(2) i 151(7) k.p.

  Lukasz.P. skomentował/a odpowiedź 2017-01-30 15:30

  Dziękuję za odpowiedź, może doprecyzuje swoje pytanie i napiszę moją całą listę obecności za styczeń. Zapis z mojej umowy: ''Dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Ze względu na rodzaj pracy, u pracodawcy stosowany jest równoważny system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym trwającym 3 miesiące. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Pracownik może zostać zobowiązany do pracy w nadgodzinach (w tym czasie dni ustawowo wolnych od pracy) jeżeli będzie tego wymagała praca. Praca w godzinach między 23:00 a 7:00 rano będzie uznawana za pracę w porze nocnej.'' Lista obecności: 1.01 WOLNE 2.01 15-22 (7 GODZIN) 3.01 WOLNE 4.01 WOLNE 5.01 13-22 (9 GODZIN) 6.01 WOLNE 7.01 WOLNE 8.01 WOLNE 9.01 9-17 (8 GODZIN) 10.01 14-22 (8 GODZIN) 11.01 WOLNE 12.01 9-18 (9 GODZIN) 13.01 9-15 (6 GODZIN) 14.01 10-21 (11 GODZIN) 15.01 10-20 (10 GODZIN) 16.01 WOLNE 17.01 10-22 (12 GODZIN) 18.01 WOLNE 19.01 10-22 (12 GODZIN) 20.01 OD GODZINY 14 21.01 DO GODZINY 10 RANO (20 GODZIN) 22.01 WOLNE 23.01 WOLNE 24.01 9-21 (12 GODZIN) 25.01 WOLNE 26.01 9-17 (8 GODZIN) 27.01 OD GODZINY 10 28.01 DO GODZINY 10:30 RANO (24,5 GODZINY) 29.01 11-21 (10 GODZIN) 30.01 WOLNE 31.01 10-24 (14...

  Oceń odpowiedź 0 2

  skomentuj | odpowiedz

 • 2017-02-02 12:08 autor odpowiedzi: Piotr Kostrzewa

  2.150,00 zł – wynagrodzenie brutto Pana w okresie wystąpienia godzin nadliczbowych.

  168 godzin – ilość godzin, jakie pracownik powinien przepracować w miesiącu styczniu 2017 roku.

  2.000,00 zł – minimalne wynagrodzenie w 2017 roku.

  2.000,00 : 168 godz. = 11,90 zł/ godz.

  11,90 zł/ godz. x 20%  = 2,38 zł/ godz.  – wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej.

  2.150,00 zł  : 168 godz. = 12,80 zł/ godz. – stawka za jedną godz. przepracowaną w miesiącu styczniu 2017 roku.

   

  20/21 stycznia 2017r.

  1) od godz. 14:00 do godz. 23:00 przysługuje wynagrodzenie

  2) od godz. 23:00 do godz. 2:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek za pracę w porze nocnej

  3) od godz. 2:00 do godz. 7:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek za pracę w porze nocnej + dodatek z tytułu nadgodzin (100%)

  4) od godz. 7:00 do 10:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek z tytułu nadgodzin (50%).

  1) 12,80 zł/godz. x 11 godz. = 140,80 zł,

  2) (12,80 zł/godz. x 2 godz.) + (2 godz. x 2,38 zł/godz.) = 30,36 zł,

  3) 12,80 zł/godz. x 5 godz. x 100% = 64,00 zł – wysokość dodatku za godziny nadliczbowe

   (12,80 zł/godz. x 5 godz.) + (5 godz. x 2,38 zł/godz.)  = 75,90 zł – wysokość wynagrodzenia brutto za pracę  wraz z dodatkiem za pracę w porze nocnej w okresie godzin nadliczbowych.

   75,90 zł + 64,00 zł = 139,90 zł – wynagrodzenie brutto w raz z dodatkami,

  4) 12,80 zł/godz. x 3 godz. x 50% = 19,20 zł – wysokość dodatku za godziny nadliczbowe

  12,80 zł/ godz. x 3 godz. = 38,40 zł – wysokość wynagrodzenia brutto za pracę w okresie godzin nadliczbowych.

  19,20 zł + 38,40 zł = 57,60 zł – wynagrodzenie brutto wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe.

  Łącznie: 140,80 zł + 30,36 zł + 139,90 zł + 57,60 zł = 368,66 zł – wynagrodzenie brutto za pracę w dniach 20/21 stycznia 2017r.

   27/28 stycznia 2017r.

  1) od godz. 10:00 do godz. 22:00 przysługuje wynagrodzenie

  2) od godz. 22:00 do godz. 23:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek z tytułu nadgodzin (50%)

  3) od godz. 23:00 do godz. 7:00 przysługuje wynagrodzenie + dodatek za pracę w porze nocnej + dodatek z tytułu nadgodzin (100%)

  4) od godz. 7:00 do 10:30 przysługuje wynagrodzenie + dodatek z tytułu nadgodzin (50%).

   

  1) 12,80 zł/godz. x 12 godz. = 153,60 zł,

  2) 12,80 zł/godz. x 1 godz. x 50% = 6,40 zł – wysokość dodatku za godziny nadliczbowe

  12,80 zł /godz. x 1 godz. = 12,80 zł - wysokość wynagrodzenia brutto za pracę w okresie godzin nadliczbowych.

  12,80 zł + 6,40 zł = 19,20 zł – wynagrodzenie brutto wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe.

  3) 12,80 zł/godz. x 5 godz. x 100% = 64,00 zł – wysokość dodatku za godziny nadliczbowe

  (12,80 zł/godz. x 5 godz.) + (5 godz. x 2,38 zł/godz.) = 75,90 zł – wysokość wynagrodzenia brutto za pracę wraz z dodatkiem za pracę w porze nocnej w okresie godzin nadliczbowych.

  75,90 zł + 64,00 zł = 139,90 zł – wynagrodzenie brutto w raz z dodatkami,

  4) 12,80 zł/godz. x 3,5 godz. x 50% = 22,40 zł – wysokość dodatku za godziny nadliczbowe

  12,80 zł/ godz. x 3,5 godz. = 44,80 zł – wysokość wynagrodzenia brutto za pracę w okresie godzin nadliczbowych.

  22,40 zł + 44,80 zł = 67,20 zł – wynagrodzenie brutto wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe.

  Łącznie: 153,60 zł + 19,20 zł + 139,90 zł + 67,20 zł = 379,90 zł – wynagrodzenie brutto za pracę w dniach 27/28 stycznia 2017r.

  Oceń odpowiedź 0 2

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • dynia1960

  Dodano 2013-11-12 13:12 przez dynia1960

  Wynagrodzenie i stawka godzinowa. Jak to się wylicza?

  Witam,
  w październiku przepracowałam 204 godziny, norma godzinowa wynosiła 184, więc było 20 godzin nadliczbowych.
  Mam takie pytanie: jestem na umowie o pracę z pensją 1600 brutto. Jak to powinno być liczone, bo w firmie tłumaczą, że im więcej przepracowanych godzin, tym jest mniejsza stawka za godz...

 • ward

  Dodano 2016-10-24 22:39 przez ward

  Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - okres 2014 i 2015

  Złożyłem pozew do sądu o wypłatę świadczenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych za okres 2014 i 2015.Proszę o podpowiedź dotyczącą sposobu (ogólnie) wyliczenia kwoty wraz z należnymi odsetkami.

 • Gosc022

  Dodano 2016-05-03 20:37 przez Gosc022

  Wynagrodzenie a ekwiwalent

  Witam serdecznie,
  byłem zatrudniony o umowę na pracę na czas określony, umowa skończyła się 27.04.2016. Normalnie dostaję wynagrodzenie w kwocie 2250 zł netto.
  Zapis w umowie wygląda następująco:
  - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2820,65 zł brutto
  - strony ustalają, iż za pracę w godzinach nadl...

 • franek111

  Dodano 2015-02-11 21:18 przez franek111

  Praca w godzinach nadliczbowych. Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia?

  Witam.
  Mam takie proste pytanie, dla niektórych banalnie proste, ale pytam żeby się upewnić ponieważ to moja pierwsza poważna praca.
  Otóż chodzi o to, że zarabiam 1770,16 brutto (1300 netto). W miesiącu przyjęte jest 168 godzin do przepracowania.
  W danym miesiącu przepracowałem 32 godziny nadliczbow...

 • KasiaBarska

  Dodano 2018-06-19 08:42 przez KasiaBarska

  Niewypłacone wynagrodzenie za nadgodziny

  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracuję jako nauczyciel akademicki 18 godzin w tygodniu. Dodatkowo prowadzę zajęcia sportowe z sekcją AZS oraz zajęcia sobotnio-niedzielne ze studentami studiów zaocznych. Moje pensum to 18 godzin w tygodniu, moje ponad pensum to 4 godziny w ...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Czas pracy: czy to już nadgodziny?

  Czas pracy: czy to już nadgodziny?

  Kończy się czas pracy, wszyscy wychodzą, a jeden pracownik nadal robi swoje. Czy to już oznacza nadgodziny? To zależy... Zobaczmy co podpowiedział nam Sąd Najwyższy i co zrobić, aby nie okazało się, że pracownik "kolekcjonuje ...

 • Zgubiona ewidencja czasu pracy a pozew o nadgodziny

  Zgubiona ewidencja czasu pracy a pozew o nadgodziny

  Ciężar dowodu w zakresie czasu wykonywania pracy spoczywa zarówno na pracowniku, który dochodzi roszczeń z tego tytułu, jak i na pracodawcy, który jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy.

 • Praca kierownika w wolne soboty a inny dzień wolny

  Praca kierownika w wolne soboty a inny dzień wolny

  Rozważmy następujący przypadek: kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej naszej firmy, ze względu na duże natężenie produkcji, w ostatnich kilku miesiącach na polecenie pracodawcy pracował w prawie każdą sobotę - po około 5-6 ...

 • Ciąża a praca: nadgodziny, delegacje, praca w nocy

  Ciąża a praca: nadgodziny, delegacje, praca w nocy

  Jakie prawa ma w pracy ciężarna kobieta? Czy szef może od niej wymagać pozostawania w pracy po godzinach lub wyjazdu w podróż służbową? Czy takie działanie pracodawcy jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa pracy, oraz czy zgoda ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Wynagrodzenia i inne świadczenia

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania