eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPracaWynagrodzenia i inne świadczenia › Świadczenia dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko


2014-11-20 09:43 autor: Sanity

6 030 odsłon

Świadczenia dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko

Na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znalazłam informację o możliwości otrzymania 4 zasiłków w okresie od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka.

Informację tą znalazłam również w odpowiednim rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5.10.1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.

W związku z tym mam pytanie, czy tego typu świadczenia faktycznie istnieją, a jeżeli tak, to jakie warunki należy spełnić i czy wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie czy może w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej? Dodam, że ani w PCPR ani w MOPS nie uzyskałam informacji na ten temat.

Informacja z rozporządzenia:

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Kobiecie w ciąży lub wychowującej dziecko, zwanej dalej "osobą uprawnioną", przysługują świadczenia pieniężne i świadczenia w naturze, określone w rozporządzeniu, jeżeli:

1) dochód osoby uprawnionej samotnie gospodarującej albo

2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej, ustalony jako iloraz dochodu rodziny przez liczbę osób w tej rodzinie,

nie przekracza miesięcznie kwoty 275 zł.

2. Świadczenia pieniężne, o których mowa w ust. 1, przysługują w okresie od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka albo przez miesiąc w razie urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka.

3. Świadczenia w naturze, o których mowa w ust. 1, przysługują w okresie od narodzenia dziecka do ukończenia przez nie dwóch miesięcy życia.

§ 2. 1. Osobie uprawnionej przysługują, na jej wniosek, nie więcej niż 4 miesięczne zasiłki pieniężne w wysokości różnicy między kwotą 275 zł a kwotą:

1) posiadanego dochodu, jeżeli osoba uprawniona gospodaruje samotnie, albo

2) dochodu na osobę w rodzinie osoby uprawnionej,

nie więcej jednak niż 250 zł miesięcznie.

2. Osobie uprawnionej przysługuje jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 120 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu.

3. Osobie uprawnionej przysługuje zasiłek w naturze (wyprawka), pokrywający niezbędne potrzeby każdego dziecka urodzonego podczas ostatniego porodu, chyba że osoba uprawniona otrzymała zasiłek z tytułu porodu na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2a. 1. Kwoty, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1 i 2, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 35a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64, poz. 414, nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756, nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 20, poz. 170 i nr 79, poz. 885), zwanej dalej "ustawą".

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wskaźniki waloryzacji oraz kwoty, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1 i 2, po waloryzacji.

§ 3. Osobie uprawnionej przysługuje zwrot 100% wydatków poniesionych w związku z ciążą, porodem i połogiem na leczenie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz na leki przepisane przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, zgodnie z przepisami o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

§ 4. 1. Osobie uprawnionej wychowującej dziecko, do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności, niezależnie od wysokości dochodu, przysługuje nieodpłatnie poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne i pedagogiczne w placówkach oświatowych oraz służby zdrowia. Poradnictwo to udzielane jest niezależnie od pracy socjalnej, o której mowa w art. 23 ustawy.

2. Osoba uprawniona może ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie.

§ 5. 1. Świadczenia, o których mowa w § 2, oraz zwrot wydatków, o których mowa w § 3, przyznaje ośrodek pomocy społecznej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie.

2. Wydatki na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, jako na zadania zlecone gminie ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,  ponosi budżet państwa w zakresie dotacji przekazywanych gminie na zadania zlecone z pomocy społecznej.

3. Wydatki na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 3 i w § 3, ponosi gmina.

§ 6. Wojewoda może udzielić wsparcia finansowego organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu, innym kościołom i związkom wyznaniowym, udzielającym pomocy osobie uprawnionej, po uprzednim przeprowadzeniu oceny poziomu świadczonych usług.

§ 6a. Osobie uprawnionej do zasiłku pieniężnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, jeżeli miała prawo do tego zasiłku w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1999 r., przysługuje dodatkowo jeden miesięczny zasiłek pieniężny za okres siódmego miesiąca ciąży.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 1993 r.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2014-11-30 14:01 autor odpowiedzi: Krajowa_Izba_Gospodarcza

  Wyczerpujących informacji na ten temat udzieli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • sympatyczna16

  Dodano 2014-04-12 20:22 przez sympatyczna16

  czy mogę liczyć na pomoc opieki społecznej ?

  Witam,
  jestem obecnie w 6. miesiącu ciąży, ojciec dziecka zaginął, jak się o tym dowiedział. Ze względu na przemoc i alkoholizm ojca, który ostatnimi czasy niestety mnie pobił w chwili obecnej nie mieszkam w domu tylko u zaprzyjaźnionej - i co ważne niczym nie spokrewnionej - rodziny, która znając m...

 • konto usunięte

  Dodano 2014-04-08 11:33 przez konto usunięte

  Czy dostanę zasiłek wychowawczy?

  Witam,
  od dnia 1.03.2013 do 28. 02.2014 byłam zatrudniona na pół etatu. Od dnia 1.03.2014 na czas nieokreślony podpisałam umowę na cały etat. W obecnej chwili jestem w 5 miesiącu ciąży.
  Moje pytanie: czy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego będę mogła skorzystać z zasiłku wychowawczego? Dodam, że...

 • laura88

  Dodano 2018-09-23 15:04 przez laura88

  Jak umorzyć dług wobec MOPS?

  Co zrobić jeżeli zostało mi wypłacone świadczenie rodzinne, a MOPS po 4 latach nagle stwierdził, że mi się ono nie należało?

 • LLUOJ

  Dodano 2015-10-17 00:29 przez LLUOJ

  Czy będzie mi się należał zasiłek macierzyński?

  Witam,mam bardzo nietypową sytuację i prosiłabym o pomoc. Jestem w 37. tygodniu ciąży termin mam na 14 listopada. Jestem na zasiłku chorobowym od lutego, bowiem w marcu kończyła mi się umowa i wcześniej poszłam na L4. Umowa wygasła, dlatego że z dniem końca umowy byłam w 8. tygodniu ciąży, lecz cały...

 • konto usunięte

  Dodano 2015-07-28 17:45 przez konto usunięte

  Druga ciąża na początkowym urlopie wychowawczym

  Witam,moja sytuacja wygląda tak: mam umowę o pracę do 28.01.2017 na pół etatu. W maju wróciłam z urlopu macierzyńskiego. Przez maj wypracowałam jakieś 200 godzin a moja umowa jest na 80 godzin. Praca fizyczna w gastronomii. OD czerwca do lipca 31 jestem na urlopie wypoczynkowym. 25.07.2015 zawiozłam...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Koniec ostrego kryterium dochodowego w zasiłkach rodzinnych

  Koniec ostrego kryterium dochodowego w zasiłkach rodzinnych

  Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do zasiłku rodzinnego czy dodatków do niego. Zasada "złotówka za złotówkę" pozwoli na stopniowe obniżane wysokości świadczenia wraz ze wzrostem dochodów. Rząd przyjął ...

 • Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo. Jakie różnice?

  Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo. Jakie różnice?

  Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to pojęcia, które traktowane są jak synonimy. W rzeczywistości jednak są to dwa odrębne świadczenia, a podstawowa różnica między nimi polega na tym, że pierwszy płynie z kasy ZUS, a drugi Polacy ...

 • Zasiłek pielęgnacyjny czy dodatek?

  Zasiłek pielęgnacyjny czy dodatek?

  Czym jest zasiłek pielęgnacyjny a czym dodatek pielęgnacyjny? Bardzo często te dwa podobne pojęcia są mylone przez klientów ZUS. Na czym polegają różnice? Komu należą się te świadczenia i kto je wypłaca?

 • Świadczenia rodzinne w Polsce 2013 r.

  Świadczenia rodzinne w Polsce 2013 r.

  Główny Urząd Statystyczny przedstawia najnowsze statystyki dotyczące beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń. Z danych za rok 2013 wynika m.in., że dominującą grupą świadczeń wypłaconych w badanym okresie ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Wynagrodzenia i inne świadczenia

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania