eGospodarka.plPROFIL MONIKA RUCKA-PERYT

 • WSZYSTKIE WYRÓŻNIONE EKSPERCKIE OCENIONE POZYTYWNIE NEGATYWNIE
 • Pytanie zadane: 2014-11-20 16:45 przez starman118

  Praca w godzinach nocnych

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  Są prace które muszą być wykonywane w 2 osobyCzynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia Art. 225. § 1.Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wyk... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo pracy

 • Pytanie zadane: 2014-11-20 15:11 przez dorota.m.

  Jaka forma umowy mi się należy?

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  3 umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony. Jest Pani w 8 miesiącu ciąży, rozumiem, że jest Pani na zwolnieniu lekarskim. W tym przypadku pracodawca może przedłużyć umowę zawartą na czas określony do porodu. [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Umowy

 • Pytanie zadane: 2014-11-15 10:54 przez Bambo70

  Zaświadczenie lekarskie za wypadek w drodze do pracy

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  Zwolnienie lekarskie jest objęte tajemnicą lekarską.Gdy wypadek jest uznany za wypadke do/z pracy należy się 100% świadczenie. Potwierdzenie, że dalsze zwolnienie jest konsekwencją wypadku daje możliwość kontynuacji świadczeń w pełnej wysokości. Gdy małżonka nie potwierdzi, że zwolnienie ma ciągłość... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: BHP

 • Pytanie zadane: 2014-11-13 17:30 przez Maddomin

  Nadgodziny w gastronomii

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  Prawo pracy obowiązuje i gastronomię.  Pracownik ma obowiązek pracować w godzinach nadliczbowych zawsze na uzasadnione polecenie przełożonego. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pracodawca może zlecić pracę ponad wymiar. Są wyjątki kto nie może pracować w nadgodzinach (m.in. kobieta w ciąży, młodociani)... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo pracy

 • Pytanie zadane: 2014-11-10 09:38 przez ali89

  Pozew do sądu pracy

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  Sąd Apelacyjny w Białymstoku w postanowieniu z dnia 30 listopada 1995 r. (sygn. akt I ACz 366/95, OSA 1996/7-8/34) wyjaśnił, że: "Jeżeli pozwany, pomimo wcześniejszych wezwań go do spełnienia świadczenia, spełnia je dopiero po wytoczeniu powództwa, to z reguły uznać należy, że dał on w ten sposób po... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo pracy

 • Pytanie zadane: 2014-11-10 09:38 przez ali89

  Pozew do sądu pracy

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  Koszty Sądu Pracy nie obciążają pracownika, może Pan/i złożyć wniosek obejmujące obie sprawy przed rostrzygnięciami kontroli PIP. Na każdym etapie złożony wniosek można wycofać. Powodzenia. [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo pracy

 • Pytanie zadane: 2014-11-05 22:54 przez Chemine

  Czy należy się odprawa pieniężna?

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  Przy umowie na czas określony wypowiedzenie jest z zastosowaniem art 33 Kodeksu pracy. 
  By nabyć prawo do odprawy muszą być spełnione łącznie następujące warunki: być pracownikiem takiego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników oraz stracić zatrudnienie z przyczyn zaistniałych po stro... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo pracy

 • Pytanie zadane: 2014-11-05 11:02 przez kaziamax

  Czy dostanę wolne za 1 listopada?

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  Pracodawca dowolnie wskazuje dzień wolny otrzymany w zamian za święto wypadające w dzień wolny od pracy. Zgodnie z kodeksem pracy ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym  i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin’’.  [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo pracy

 • ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawc... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Kadry / Wynagrodzenia / BHP

 • Pytanie zadane: 2014-11-04 08:51 przez Danuta 721

  Urlop a badania lekarskie

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA MONIKA RUCKA-PERYT:

  Urlop wypoczynkowy jest do Pani dyspozycji, może Pani w tym czasie robić badania do kolejnego zakładu pracy. Do badania wstępnego niezbędne jest skierowanie od nowego pracodawcy i wykonuje się je przed rozpoczęciem pracy (jako kandydat do pracy). Nie są wykonywane w czasie pracy w odróżnieniu od bad... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo pracy

 • Strony: 1 ... 70 ... 110 ... 118 119 120 ... 122
Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanieUżytkownicy Użytkownicy TOP5