eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPodatkiRozliczenia roczne › ulga na zone


2010-01-04 15:25 autor: wiesiek1306

2 803 odsłon

ulga na zone

witam mam pytanie związane z ulga na żonę czy jeśli jesteśmy małżeństwem od sierpnia ubiegłego roku ja przepracowałem calu obiegły rok na umowie o prace a zona nie pracowała czy mogę się rozliczyć razem z zona i czy przysługuje mi ulga.

Czy jeśli zona uczy się w wyższej uczelni prywatnej czy można odliczyć te szkole od podatku.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2010-01-05 00:24 autor odpowiedzi: Marcin Siedlecki

  więc tak... Nie możecie, gdyż nie jesteście cały rok małżeństwem.... a to warunek. Ulgi na szkołę już nie ma parę ładnych latek... a szkoda :(

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2010-03-14 13:15 autor odpowiedzi: jarkosm

  ŁĄCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW MAŁŻONKÓW

  Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, mogą wystąpić małżonkowie:

  podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy,

  pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,

  między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,

  jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:

  art. 30c ustawy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku),

  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym1), regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

  ustawy o podatku tonażowym2),

  którzy wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków złożyli nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

  Jeżeli małżonkowie spełniają wszystkie z powyższych warunków, to mogą - na swój wniosek - być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy), po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i 26c ustawy. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.). Powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27 ustawy, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

  Oceń odpowiedź 1 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Rozliczenia roczne

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania