eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyFirmaPozostałe: Firma › Firma jednoosobowa. Wykonywanie usług w Szwecji


2015-03-30 08:52 autor: cons.services

5 004 odsłon

Firma jednoosobowa. Wykonywanie usług w Szwecji

Dzień dobry,

posiadam firmę jednoosobową zarejestrowaną w Polsce - firma budowlana. Posiadam VAT w UE, uzyskałem numer VAT - moms szwedzki. W Szwecji na razie korzystam ze zwolnienia przysługujących mi 183 dni co nie zmusza mnie do płacenia podatku w Szwecji. Mam duży problem. Moje pół roku ze zwolnienia podatkowego kończy się, mam bardzo dużo zleceń w Szwecji i chciałbym dalej funkcjonować na rynku szwedzkim z moją firmą i tutaj sprawa się komplikuje.

Czy nieuniknione jest płacenie podwójnego podatku? Jestem obywatelem polskim bez stałego miejsca zamieszkania, w Szwecji wyjeżdżam tylko wykonywać usługi i wracam i tak na okrągło. Czy w Szwecji także muszę płacić podwójnie socjalne płaty, itd.? Co z polskim podatkiem? Na razie jestem na 5,5 procent, w Szwecji nikt nie chce udzielić mi odpowiedzi i pomocy, bo w ich interesie narodowym jest to ażeby ludzie tacy jak ja krótko mówiąc dali sobie spokój i zmiatali do siebie - nie zabierając im pracy, bo jestem dla nich zbyt dużą konkurencją. W Polsce zaś mało kto zna się na szwedzkim prawie odsyłając mnie do jakiś paragrafów, gdzie bełkot języka podatkowego i jego sformułowania są nawet trudne do zinterpretowania przez moją księgową.

Jak funkcjonować na szwedzkim rynku pracy po upływie tych 183 dni bez stałego miejsca zamieszkania? Co trzeba co nie i gdzie? Jesteśmy niby w Unii Europejskiej, niby jedność, ale teraz po tym pół roku widzę, że tylu co radców, tyle wersji każdy wszystko wie ale nikt nic nie wie. To jakaś paranoja albo niedouczenie polskich doradców - bez urazy ale tak to wygląda. Polska strona zasłania się niewiedzą szwedzkich rzeczy, szwedzka polskich a ty chłopie bądź mądry i sobie radź. Może tutaj uzyskam pomoc, bo krew mnie już zalewa.

Dziękuje

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2015-03-30 14:18 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Niestety prawa szwedzkiego też nie znam. Niemniej w tej materii pomocna będzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i to na niej - wydaje się - należałoby się tutaj skupić. Zgodnie z polskim prawem podatkowym w dalszym ciągu pozostaje Pan rezydentem podatkowym naszego kraju. Te 183 dni to taki szczegół techniczny, jako że zapewne w Polsce ma Pan większe powiązania rodzinne, majątkowe czy gospodarcze (czyli tutaj znajduje się Pana ośrodek interesów życiowych, zaś w Szwecji Pan jedynie pracuje - wykonuje usługi w ramach prowadzonej polskiej firmy).

  Teraz przepisy. Interesująca nas umowa to:

  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19.11.2004 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 26, poz. 193).

   

  Definicja miejsca zamieszkania znalazła się w art. 4 tejże umowy. Nie będziemy się nad nią rozwodzić, gdyż tutaj zapewne także Pan stwierdzi, że rezydencja podatkowa jest w Polsce.

   

  To, co nas bardziej interesuje, to art. 5 tej umowy odnoszący się do pojęcia zakładu. Ten przepis pozwolę sobie przytoczyć:

   

  1. W rozumieniu niniejszej Konwencji określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

   

  2. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności:

      a) siedzibę zarządu,

      b) filię,

      c) biuro,

      d) fabrykę,

      e) warsztat,

      f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

   

  3. Plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne albo czynności związane z takimi pracami stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli taka budowa, prace albo czynności trwają dłużej niż dwanaście miesięcy.

   

  4. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie "zakład" nie obejmuje:

      a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

      b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;

      c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

      d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

      e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

      f) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o jakich mowa w punktach od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność placówki wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

   

  5. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada w tym Państwie zakład, w zakresie każdego rodzaju działalności, jaką osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 4, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu.

   

  6. Nie uważa się, że przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje ono w tym Państwie czynności przez maklera, generalnego komisanta albo przez jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

   

  7. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, albo która prowadzi działalność w tym drugim Umawiającym się Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

   

  W naszym przypadku istotny będzie ust. 3 tego przepisu.

  Pozwolę sobie go przytoczyć jeszcze raz: Plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne albo czynności związane z takimi pracami stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli taka budowa, prace albo czynności trwają dłużej niż dwanaście miesięcy.

   

  Warto w tym miejscu przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28.01.2013 r. nr IPTPB3/423-381/12-2/IR, która tyczyła się spółki wykonującej usługi budowlane w Szwecji, gdzie część budów trwała powyżej 12 miesięcy, inne krócej. 

  Jak czytamy w interpretacji: „Z Komentarza do Modelowej Konwencji OECD wynika także, iż kryterium 12 miesięcy ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy lub projektu. Jednakże, plac budowy należy traktować jako odrębną jednostkę, nawet jeżeli podstawą jest kilka kontraktów, pod warunkiem jednak, że stanowi on całość w sensie handlowym i geograficznym.

  Jeżeli zatem niezależnie od siebie, prowadzone są różne przedsięwzięcia budowlane, to każde z nich należy traktować jako odrębny zakład, przy czym przekroczenie okresu 12-miesięcznego odnosi się każdorazowo osobno do każdej z budów. Również podwykonawca posiada zakład na placu budowy, jeżeli prace trwają dłużej niż dwanaście miesięcy. (…)

                  Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego tut. Organ stoi na stanowisku, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na terytorium Szwecji, z prowadzenia prac budowlanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, tj. w formie zakładu, będzie korzystał ze zwolnienia w Polsce od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż podlega opodatkowaniu w Szwecji.

  Natomiast dochód uzyskany w Szwecji, z prac budowlanych prowadzonych przez okres krótszy niż 12 miesięcy, niestanowiących zakładu w rozumieniu art. 5 ust. 3 ww. Konwencji Wnioskodawca winien opodatkować - w myśl postanowień art. 7 ust. 1 tej Konwencji - w Polsce, na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

  Tym samym, jeżeli wykonuje Pan prace na różnych, niepowiązanych ze sobą budowach (placach budowy), gdzie na każdym z nich prace są wykonywane krócej niż 12 miesięcy – nie ma Pan zakładu w Szwecji i podatek należy rozliczać jedynie w Polsce.

  Owe 183 dni, o których Pan wspomina, znajduje się natomiast w art. 15 umowy, odnoszącym się do pracy najemnej. Czyli regulacja ta miałaby zastosowanie do oddelegowanych przez Pana do Szwecji pracowników.

  Mam nadzieję, że kwestia się trochę rozjaśniła.

  Oceń odpowiedź 0 8

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • konto usunięte

  Dodano 2014-05-11 12:20 przez konto usunięte

  Firma jednoosobowa i wykonywanie usług w Szwecji

  Dzień dobry,
  gratulacje za stronę i liczne porady. Mam taki dylemat a mianowicie mam mnóstwo zleceń od klientów indywidualnych w Szwecji - to osoby fizyczne mam im wykonywać usługi budowlane i w związku z tym rodzą się pytania: jaką formę działalności muszę otworzyć w Polsce, bo mieszkam na stałe w ...

 • rafii

  Dodano 2013-09-14 00:12 przez rafii

  Firma budowlana w Polsce a praca na zlecenie Szweda

  Witam,
  mam firmę budowlaną, ryczałt 5,5%. Dostałem propozycję pracy dla Szweda, on ma zlecenia ja mam je wykonać. Będę musiał wystawić mu rachunek. Czy mogę to zrobić nie mając szwedzkiej firmy? I jak długo mogę wykonywać dla niego zlecenia oraz jakie koszty będę musiał ponieść, 5,5% w Polsce i czy ...

 • xkarolciax6

  Dodano 2014-01-03 13:50 przez xkarolciax6

  Firma budowlana. Płacę podatek w Niemczech czy w Polsce?

  Witam,
  mam jednoosobową firmę budowlaną Polsce. Pracuję jako podwykonawca w Niemczech od kwietnia 2013 r. i płacę podatek w kraju.
  Chciałbym się dowiedzieć, jak długo mogę pracować w Niemczech? Czy mam prawo płacić podatek też w Niemczech? I czy będę płacił jakąś karę w Niemczech, nie płacąc podatku...

 • norbert2008

  Dodano 2015-03-26 20:56 przez norbert2008

  Gdzie płacić podatki?

  Nurtuje mnie pewien problem. Od 3 lat pracuję w Niemczech, firma budowlana jednoosobowa. Rozliczam się i jestem zameldowany w Polsce, gdzie również mam rodzinę. Do domu wracam średnio co dwa tygodnie, gdzie również wykonuję prace remontowe, z których też rozliczam się w US, też z rachunków niemiecki...

 • skubi

  Dodano 2014-05-16 23:41 przez skubi

  Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce a praca w Niemczech

  Witam,
  prowadzę jednoosobową działalność w Polsce w branży budowlanej a pracuję z przerwami w Niemczech świadcząc usługi remontowe. Za swoje usługi wystawiam fakturę z odwrotnym obciążeniem tj. podatek VAT płaci nabywca usługi. Mieszkam i jestem zameldowany w Polsce i podatek dochodowy płace w Polsc...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Pozostałe: Firma

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania