eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPodatkiPIT › Ulga mieszkaniowa po ewentualnym Brexicie


2019-10-16 16:23 autor: konto usunięte

3 324 odsłon

Ulga mieszkaniowa po ewentualnym Brexicie

Mieszkam i pracuję od lat w Wielkiej Brytanii. W styczniu 2019 kupiłem tam mieszkanie, w części na kredyt. Zamierzam sprzedać darowaną mi przez rodziców nieruchomość w Polsce w 2020 roku i skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Moje pytanie - mając na uwadze poniższe:

Stosownie do treści art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 cyt. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:(...) 
spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele określone w pkt 1,(...)− w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

- czy w sytuacji ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, będę mógł skorzystać z przedmiotowej ulgi? Moja wątpliwość bierze się z:

- kredyt zaciągniety, gdy Wielka Brytania była w UE
- przeznaczenie kwoty ze sprzedaży na  spłatę kredytu j.w. w chwili, gdy Wielka Brytania będzie poza UE

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2019-11-12 18:56 autor odpowiedzi: Dorota Ł.

  Pismo Ministerestwa Finasów w kontekście ulgi mieszkaniowej a brexit:
  "W przypadku uzyskania dochodu przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Polski, zastosowanie znajdują postanowienia konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., poz. 1840 z późn. zm.), dalej jako „konwencja”. 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 konwencji, zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w art. 6 konwencji i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 
  Oznacza to, że dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Polski podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w polskim prawie podatkowym, w tym z uwzględnieniem zwolnień przewidzianych w prawie krajowym. 
  Ponadto dochód ten podlega opodatkowaniu także w państwie miejsca zamieszkania (państwie rezydencji), tj. w Wielkiej Brytanii, przy czym w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 22 ust. 1 konwencji. 
  Jeślli podatnik w 2020 r. planuje dokonać odpłatnego zbycia nieruchomości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wobec czego w tej sprawie będą miały zastosowanie zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., zwanej dalej „ustawą PIT”. 
  Źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT jest między innymi odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.  (...) 
  Zatem w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (brexitu) bez umowy, Podatnik będzie mógł przeznaczyć uzyskany przychód na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii, o ile w dalszym ciągu byłaby ona członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto jednak zauważyć, że w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE z Umową, kraj ten w okresie przejściowym (do końca 2020 r. z opcją przedłużenia) będzie traktowany jak kraj członkowski UE. 
  Jednocześnie wskazać należy, że brexit nie ma wpływu na stosowanie konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 
  MF zastrzega przy tym, że niniejsza informacja nie ma charakteru interpretacji indywidualnej, o której mowa w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.). 
  Natomiast udzielenie odpowiedzi w indywidulanej sprawie Podatnika następuje w  Nota prawna - Odpowiedzi na pytania mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy mieć w szczególności na uwadze, że scenariusz i warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie są obecnie ostatecznie określone. Nie można udzielić jednoznacznych i wiążących (w świetle przepisów prawa) odpowiedzi. Informacje zawarte w odpowiedziach w szczególności nie powinny być traktowane jako porada prawna."

  Wydarzenia  związanych z brexitem na stronie www.brexit.gov.pl  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • j_s_A_o

  Dodano 2013-06-11 12:37 przez j_s_A_o

  Sprzedaż darowizny i podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat

  Witam,
  Otrzymałem mieszkanie od rodziców w ramach darowizny. Chcę je sprzedać przed upływem 5 lat, a pieniądze przeznaczyć na kupno nowego. Razem z żoną staramy się o kredyt na nowe mieszkanie (100% wartości). Pytanie: Czy ma znaczenie kolejność transakcji - najpierw kupno, potem sprzedaż (ewentualn...

 • Jaroo123

  Dodano 2013-05-20 09:41 przez Jaroo123

  Sprzedaż mieszkania przed upływem pieciu lat od nabycia a zakup innego mieszkania na kredyt

  Witam,
  Posiadam nieruchomość od roku 2010 (mieszkanie o wartości ok. 115000 zł). Nieruchomość dostałem w darowiźnie. Mieszkanie jest na mnie, ale już w chwili nabycia byłem z żoną po ślubie. W tym roku chcemy zakupić mieszkanie, mamy już upatrzone mieszkanie w cenie 100000 zł, które chcemy kupić na ...

 • lidka55

  Dodano 2018-11-26 17:43 przez lidka55

  Ulga mieszkaniowa. Czy mogę coś odliczyć od podatku?

  Witam,w styczniu 2015 r. otrzymałam umową dożywocia mieszkanie. Moja ciocia zmarła w 2017 r. W marcu 2018 r. sprzedałam mieszkanie, a w kwietniu kupiłam nowe w innym mieście. Jednak w nowym mieszkaniu nigdy się nie zamelduje. Kupiłam je z myślą o córce, której chcę w najbliższym czasie zrobić darowi...

 • delloby

  Dodano 2017-11-09 21:53 przez delloby

  Sprzedaż mieszkania a ulga mieszkaniowa

  Chcę sprzedać mieszkanie, które nabyłem w 2013 r. (za pośrednictwem kredytu hipotecznego) za 132 tys. zł. Obecnie cena sprzedaży to ok. 200 tys. zł. Chciałbym aby ze środków pochodzących ze sprzedaży spłacić kredyt - 120 tys. zł, za resztę zaś kupić działkę oraz wziąć kredyt 250 tys. zł na budowę do...

 • ps9008

  Dodano 2020-05-25 20:20 przez ps9008

  Ulga od podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości

  Sprzedałem mieszkanie za 300 tys., chciałbym skorzystać z ulgi od podatku dochodowego przeznaczając środki na cele mieszkaniowe. 200 tys. chcę przeznaczyć na wkład własny przy zakupie kolejnej nieruchomości o wartości 400 tys., wezmę więc kredyt hipoteczny o wartości 200 tys.
  Czy raty kapitałowe kre...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii po brexicie

  Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii po brexicie

  Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w styczniu 2021 roku wywołało zmiany nie tylko w sferze celnej, ale i formalno-prawnej dotyczącej sytuacji osób fizycznych i przedsiębiorców uzyskujących przychody na terytorium UK. Czy dotyczy ...

 • Sprzedaż mieszkania: spłata kredytu a podatek dochodowy

  Sprzedaż mieszkania: spłata kredytu a podatek dochodowy

  Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2003 r. w części wydatkowanej w ciągu dwóch lat od dokonania tej sprzedaży na spłatę kredytu dotyczącego finansowania przedpłat na budowę i nabycie innego mieszkania korzysta ...

 • Ulga mieszkaniowa a refinansowanie kredytu

  Ulga mieszkaniowa a refinansowanie kredytu

  Nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na spłatę kredytu złotowego służącego refinansowaniu kredytu wyrażonego w walucie obcej ...

 • Sprzedaż domu: kredyt na budowę a zwolnienie z PIT

  Sprzedaż domu: kredyt na budowę a zwolnienie z PIT

  Rozpatrzmy następującą sytuację: W 2005 r. podatnik wybudował dom mieszkalny. Na sfinansowanie tej inwestycji zaciągnął kredyt. Powyższą nieruchomość postanowił sprzedać w roku 2008. Część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ...

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii PIT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania