eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPorady › Regulamin Eksperta

EKSPERCI PORAD - REGULAMIN

 1. Ekspertem może zostać każdy użytkownik eGospodarka.pl - osoba fizyczna lub prawna - który wykaże, że posiada wiedzę i kompetencje wystarczające do odpowiadania na pytania w danym dziale Porad.
 2. Ekspertów obowiązuje regulamin eGospodarka.pl, podobnie jak wszystkich użytkowników serwisu.
 3. Działalność Eksperta jest bezpłatna. Ekspert ani firma przez niego reprezentowana nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Ekspertowi i firmie przez niego reprezentowanej nie przysługuje wynagrodzenie za udzielane porady i publikowane treści.
 4. Aby zostać ekspertem w danym dziale należy wypełnić formularz dostępny w profilu użytkownika w serwisie Porady. Informacje o kompetencjach i ew. reprezentowanej firmie są niezbędne do prowadzenia działalności eksperckiej. Użytkownik może je modyfikować i usuwać, jednakże całkowite usunięcie tych informacji jest równoznaczne z rezygnacją ze statusu Eksperta.
 5. Wnioski o status eksperta będą każdorazowo weryfikowane przez administrację serwisu. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania o przyznawaniu statusu eksperta oraz do żądania dodatkowych informacji mających potwierdzić kompetencje i wiarygodność aspirującego do tego statusu. Użytkownik zostanie poinformowany o decyzji nadania statusu eksperta lub odrzuceniu wniosku.
 6. Status Eksperta przysługuje tylko w obrębie działów, w których użytkownik go otrzymał.
 7. Użytkownik ze statusem Eksperta w jednym lub kilku działach może udzielać odpowiedzi także w innych działach serwisu, jednak nie będą one traktowane jako wypowiedzi eksperckie.
 8. Ekspert ma prawo do:
  1. Wyboru nazwy różnej od własnego nicka
  2. Zamieszczenia w profilu eksperckim informacji o firmie, jej produktach i/lub usługach
  3. Zamieszczenia logo firmy lub innego znaku graficznego
 9. W profilu eksperta prezentowane są statystyki obrazujące działalność eksperta. Profile ekspertów z najlepszymi wynikami prezentowane są dodatkowo w części Najlepsi eksperci.
 10. Podstawowym obowiązkiem eksperta jest udzielanie informacji, porad oraz odpowiedzi na pytania użytkowników zamieszczane w działach przypisanych do eksperta.
 11. Odpowiedzi udzielane przez Eksperta powinny być kompetentne i udzielane językiem zrozumiałym dla osoby zadającej pytanie. Tam, gdzie to możliwe, należy unikać sformułowań specjalistycznych, wymagających dodatkowych wyjaśnień i/lub przypisów. OdpowiedĽ powinna w miarę możliwości wyczerpywać temat pytania i opierać się na wiarygodnych Ľródłach.
 12. Ekspert, odpowiadając na pytania użytkowników nie może:
  1. Ograniczać odpowiedzi do przekazu reklamowego
  2. Sugerować użytkownikom, że tylko produkty i/lub usługi przez niego proponowane sprawdzą się w danym przypadku (wyjąwszy sytuacje, w której pytanie dotyczy dokładnie tych produktów i/lub usług)
  3. Ograniczać odpowiedzi do linków na inne strony
 13. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania zamieszczanych przez Eksperta treści, a nawet do odebrania statusu Eksperta. Działanie takie może nastąpić między innymi z powodu:
  1. Działań niezgodnych z regulaminem
  2. Prowadzenia w serwisie głównie działalności o charakterze reklamowym
  3. Wielokrotnego braku reakcji na zadawane pytania, wchodzące w zakres kompetencji eksperta (ekspert nieaktywny)
  4. Udzielanie odpowiedzi wprowadzających w błąd użytkowników
  5. Zamieszczanie elementów tzw. "czarnego PR"
  6. Zamieszczanie treści działających na szkodę serwisu eGospodarka.pl
  Administracja może też wprowadzać do treści odpowiedzi drobne poprawki redakcyjne, stylistyczne, ortograficzne i gramatyczne, nie zmieniające sensu udzielanej porady.
 14. Ekspert może zaprzestać korzystania z serwisu Porady. O rezygnacji ze statusu Eksperta zobowiązany jest jednak poinformować administrację serwisu. Usunięcie konta Eksperta nie powoduje usunięcia udzielonych przez niego porad oraz innych jego wypowiedzi.
 15. Ekspert zobowiązuje się, do dołożenia wszelkiej staranności, aby zamieszczane przez niego treści nie naruszały praw osób trzecich, w szczególności (ale nie wyłącznie) w zakresie praw autorskich, innych dóbr osobistych i tajemnicy przedsiębiorstwa, a ich rozpowszechnianie nie naraziło Właściciela Serwisu na postępowanie cywilne i karne.
 16. Publikując porady eksperckie w serwisie, Ekspert udziela Właścicielowi Serwisu bezpłatnej, niewyłącznej, nie ograniczonej czasowo licencji na wykorzystanie treści w nich zawartych w innych częściach Serwisu, w serwisach partnerskich, a także do zamieszczania w tekstach marketingowych i promocyjnych związanych z Serwisem informacji o Ekspercie oraz treści przez niego opublikowanych.
 17. Redakcja ani Wydawca Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść porad Ekspertów, w szczególności za skutki wykorzystania i zastosowania zamieszczonych porad.
 18. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania. Zmiany wchodzą w życie w dniu udostępnienia lub opublikowania na stronie internetowej Serwisu.Eksperci EKSPERCI TOP5

Eksperci radzą