eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyNieruchomościPozostałe: Nieruchomości › Co zgłaszać do urzędu miasta po zakupie nieruchomości (mieszkanie w bloku i garaż) IN-1 i ZIN1


2022-01-24 21:42 autor: mateusz919

5 783 odsłon

Co zgłaszać do urzędu miasta po zakupie nieruchomości (mieszkanie w bloku i garaż) IN-1 i ZIN1

Dobry wieczór.

1) Kupiłem mieszkanie w bloku - mam zgłosić do urzędu miasta jedynie formularz IN-1 i ZIN1 czy coś jeszcze?

2) Kupiłem też garaż - czy na tą nieruchomość również mam zgłaszać formularz IN-1 i ZIN1?

3) Jak wypełnić formularz IN-1 (dotyczy mieszkania w bloku) - jakie rubryki wypełniać z tych tutaj
poniżej:

D.1. GRUNTY - Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

- Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego


- D.1.1. INNE GRUNTY (1) Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.1. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy. 35. Rodzaj przedmiotu opodatkowania
37. Rodzaj przedmiotu opodatkowania

D.1.2. INNE GRUNTY (2)  D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zalicza się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Budynki mieszkalne – ogółem 39.0,00 w tym kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m 40.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku. - powyżej 2,20 m 41.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku.

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem 42.0,00 w tym kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m 43.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku. - powyżej 2,20 m 44.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku.

Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem 45.0,00 w tym kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m 46.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku. - powyżej 2,20 m 47.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku.

Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – ogółem 48.0,00 w tym kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m 49.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku. - powyżej 2,20 m 50.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku.

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – ogółem 51.0,00 w tym kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m 52.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku. - powyżej 2,20 m

D.2.1. INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (1) Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.2. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.

54. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Pole wymagane (maksymalnie 150 znaków), jeśli podano powierzchnię.

55.0,00 w tym kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m

56.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku. - powyżej 2,20 m

57.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku.

58. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Pole wymagane (maksymalnie 150 znaków), jeśli podano powierzchnię.

59.0,00 w tym kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m

60.0,00 Należy wprowadzić liczbę do 16 cyfr, maksymalnie 2 miejsca po przecinku. - powyżej 2,20 m 61.

D.2.2. INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (2) D.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wartość (po zaokrągleniu do pełnych złotych) zł Budowle 62.

D.3.1. INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI (1) Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.3. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy. 63. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Pole wymagane (maksymalnie 150 znaków), jeśli podano wartość. 64.0 Należy wpisać liczbę całkowitą do 14 cyfr.

D.3.2. INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI (2) 

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Informację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną część. 65. Liczba załączników ZIN-1066. Liczba załączników ZIN-2067. Dołączono załącznik ZIN-3[ ] 1. tak  [x] 2. Nie

Mam prośbę, które z tych  D mam wypełniać i co wpisywać? Będę wdzięczny za odpowiedź 

Pytanie zaktualizowano 2022-01-24 22:57

Wzór jest tutaj na stronie (do tego IN-1):

[ porady z tej kategorii ]


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Lidjan

  Dodano 2012-12-14 17:56 przez Lidjan

  Podatek od garażu

  Witam
  Mam prośbę i proszę o pomoc.
  W 2011 r. zgłosiłem do opodatkowania budynek garażowy, który dobudowałem do istniejącego garażu, który został wybudowany w raz z domem jednorodzinnym i jest opodatkowany jako budynki mieszkalne. Organ podatkowy zaliczył mi dobudowany garaż do budynków pozostałych t...

 • adasko2910

  Dodano 2018-12-19 21:48 przez adasko2910

  Podatek od nieruchomości

  Witajcie, moja żona dostała w darowiźnie dom. W w urzędzie miasta podane jest 77 m2 ale w rzeczywistości jest 144 m2 (teściowie nie podawali bo coś tam), góra ma 2,6 m wysokości, zaś dół jako wysoki parter ma 2,4 zamiast 2,2 m.
  Jutro jedziemy złożyć pismo w urzędzie miasta dotyczące tego druk IN-1. ...

 • rosiczka2

  Dodano 2016-05-31 10:46 przez rosiczka2

  Jaką część budynku podać do opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

  Witam, Czy do opodatkowania nieruchomości (dom) do podatku od nieruchomości podaje się całą powierzchnię domu, jaka jest ujęta w projekcie, czy tylko tą, która jest aktualnie użytkowana?
  Przykład: dom w projekcie ma 220m2 powierzchni użytkowej. Składa się z piwnicy, parteru i piętra. Użytkowana jest...

 • Pachu

  Dodano 2018-12-06 22:25 przez Pachu

  Podatek od nieruchomości otrzymanej w spadku w przypadku pracy za granicą

  Sprzedałem dom pochodzący ze spadku po ojcu i za całą kwotę chciałbym kupić mieszkanie. Czy w przypadku pracy za granicą, a co za tym idzie zmiany miejsca zamieszkania, będę musiał zapłacić podatek?

 • Krzysztof 1

  Dodano 2018-07-19 13:52 przez Krzysztof 1

  Jak wyliczyć powierzchnię domu do opodatkowania?

  Jestem właścicielem domu jednorodzinnego, w którym nie mieszkam i nigdy nie mieszkałem. Dom jest tylko częściowo wykończony i był zamieszkiwany przez moich teściów. Od listopada 2016 r., czyli śmierci teścia (teściowa zmarła 10 lat temu) dom nie jest zamieszany i nikt nie jest w nim zameldowany. W d...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Pozostałe: Nieruchomości

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania