eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyFirmaPozostałe: Firma › zawieszenie firmy


2010-03-18 10:30 autor: anwi2

1 823 odsłon

zawieszenie firmy

Dzień dobry.

Chcę zawiesić firmę, wiem, że teraz można max na 2 lata. Mam jednak pytanie, czy mogę ją odwiesić w każdej chwili, nie czekając aż minie 2 lata. I co trzeba zrobić aby zawiesić firme (pokolei).

Dziękuję.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2010-03-27 06:14 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Art. 14a. 1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. 10) Art. 14a dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. () zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 września 2008 r.

  2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

  3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

  4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

  2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

  4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

  6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

  5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

  11) Art. 14a ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. () zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2009 r.

  6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

  12) Art. 14a ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. () zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2009 r.

  7. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

  13) Art. 14a ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. () zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2009 r.

  8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Stosowne pola co do zgłoszenia informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności zawiera formularz EDG-1, który składamy w urzędzie gminy/miasta (w zależności od organu ewidencyjnego). Moim zdaniem na nim tych czynności powinno się dokonać. Osobiście jednak nie brałem jeszcze udziału w zawieszeniu/wznowieniu.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Pozostałe: Firma

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania