eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPodatkiPIT › Sprzedaż mieszkania i garażu (dwie osobne księgi) - garaż 1 zł


2016-07-15 15:18 autor: Dirk00

11 231 odsłon

Sprzedaż mieszkania i garażu (dwie osobne księgi) - garaż 1 zł

Dzień dobry,

2015 roku zakupiłem od dewelopera mieszkanie oraz graż za cenę 300 tys. zł. Mieszkanie 300 tys., garaż 1 zł.

Zakup na jednym akcie notarialny, dwie osobne księgi. Teraz chciałbym sprzedać mieszkanie i garaż (i kupić inne mieszkanie). Cena sprzedaży to 370 tys. zł.

Moje pytanie: czy mogę sprzedać mieszkanie i garaż za łączną kwotę, czy musi ona być rozbita na cenę mieszkania i cenę garażu?

Dziękuję za pomoc.

Pytanie zaktualizowano 2016-07-18 10:23

Mieszkanie i Garaż będę sprzedawał za kwotę łączną 370 tys i kupował drugie mieszkanie za kwotę 210 tys.
Jeżeli dobrze liczę to sprzedając garaż i mieszkanie za łączną jedną cenę zapłacę  5751 zł podatku.

Czy jeżli sprzedam lokale z wyszczególnionymi kwotami, np mieszkanie 320tys i garaż 50tys, to od mieszkania zapłacęm1306 zł podatku, a od garażu 0zł (przychód 39999 jest cały przeznaczoczy na nowe mieszkanie o wartości 210 tys).

Czy założenia są poprawne? Czy mogę przychód ze sprzedaż lokalu nie mieszkalnego przeznaczyć za zakup mieszkania i nie płacić od niego podatku?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2016-07-15 21:00 autor odpowiedzi: Jacek Chruślicki, rzeczoznawca majątkowy

  Prawdę mówiąć w tym wypadku wiele zależy od dobrej woli notariusza.
  Nie powinno byc problemu ze sprzedażą obudwu nieruchomości za łączną kwotę, chociaż ze względów podatkowych rodzielenie tych kwot może być konieczne.
  Wynikać to będzie z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat), pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, jakimi są koszty nabycia nieruchomości.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2016-07-16 14:10 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Garaż to też budynek tak? W takim razie dla podatku dochodowego nie ma większego znaczenia, czy cena będzie łączna czy też podzielona. Koszty będą wynosić 300 000 zł (plus notariszusz, poniesione nakłady na zwiększenie wartości).

  Dirk00 skomentował/a odpowiedź 2016-07-16 16:55

  Garaż znajduje się w budynku w którym jest mieszkanie To od razu dodam dalej Planuje zakupić od razu nowe mieszkanie- trochę tańsze (210tys) i zastanawiam się co zrobić żeby zapłacić jak najmniejszy podatek Czy jeżeli rozbije kwoty 330000 mieszkanie i 40000 to czy podatek za sprzedaż mieszkania zapłacę 2073 zł a za garaż 0zł (przychód 39999 a koszt mieszkania 210tys)? Bo jeżeli liczył bym od łącznej 370000 to podatek wychodzi 5751. Czy może coś pomyliłem?

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2016-07-18 10:23 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Dzień dobry.

  Przychodu w zeznaniu rocznym nie wyodrębnia się, osobno za garaż, osobno za mieszkanie. Wszystkie nieruchomości sprzedane w tym samym ROKU PODATKOWYM WYKAZUJE SIĘ ŁĄCZNIE W pit-39 SKŁADANYM DO 30 KWIETNIA ROKU NASTĘPNEGO I ŁĄCZNIE OPODATKOWUJE. Wydzielenie ceny garażu i mieszkania może mieć znaczenie dla nabywcy, dla sprzedawcy nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Jeśli nabywca będzie chciał skorzystać z ulgi na własne cele mieszkaniowe, to z ulgi korzysta zakup mieszkania, ale zakup garażu już nie (garaż nie jest celem mieszkaniowym).

  Co do wysokości podatku to opodatkowany jest dochód, czyli przychód minus koszty. Przychód to w Pana wypadku 370 tys. minus koszty które musi Pan ponieść na przeniesienie własności np. koszty pośrednika. Koszt uzyskania przychodu to 301 tys. za które kupił Pan nieruchomości powiększony o udokumentowane wydatki, które poniósł Pan w trakcie posiadania tych nieruchomości, a które zwiększyły ich wartość. Skoro kupił Pan mieszkanie od dewelopera, to prawdopodobnie jakoś je Pan jeszcze wykańczał i ma na to faktury.

  Dochód do opodatkowania 19%, to różnica przychody minus koszty.

  Dochód pomnożony przez planowane wydatki na cele mieszkaniowe (te 210 tys.) i podzielony przez przychód daje dochód zwolniony z opodatkowania.

  konto usunięte zaktualizował/a odpowiedź 2016-07-18 10:23

  Dirk00 skomentował/a odpowiedź 2016-07-18 10:23

  Dzień dobry Dziękuję bardzo za odpowiedź. Chciałbym zapytać czy informacja od Pani jest w 100% pewna. Pytam dlatego, bo to samo pytanie zadałem właśnie w informacji podatkowej i odpowiedź nie jest jednoznaczna i żeby uzyskać dokładną o informację, muszę złożyć pisemne zapytanie. Na szybko Pani przez telefon udzieliła mi informacji, że nie jest to określone w przepisach i być może moje rozwiązanie (podział kwoty na 320 tys i 50tys) pozwoli mi zapłacić 1500zł podatku zamiast 5500zł.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2016-07-18 10:28 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Omawiany wyżej podatek obejmuje przychody ze sprzedaży wszystkich nieruchomości, a nie jedynie tych mieszklnych. Jedynie w zakresie skorzystania ze zwolnienia mowa jest o tym, że pieniądze trzeba wydać na własne cele mieszkaniowe.
  Nie ma natomiast znaczenia to, aby skorzystać z ulgi, na własne cele mieszkaniowe przeznaczamy pieniądze ze sprzedaży domu, mieszkania, garażu (stanowiącego rzecz jasna nieruchomość) czy też samego gruntu bądź lokalu lub innego budynku mieszkalnego.
  Ustawodawca mówi bowiem o wydaniu na własne cele mieszkaniowe pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (a nie nieruchomości mieszkalnych).

  Dirk00 skomentował/a odpowiedź 2016-07-18 10:46

  Rozumiem. Ale jeżeli przychód będę liczył oddzielnie, to na garażu ponoszę "stratę" (przychód 49999 zł koszty nowego mieszkania 210000)

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2016-07-18 12:11 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Nie może Pan opodatkować oddzielnie dochodów uzyskanych w jednym roku podatkowym, z tego samego źródła, jakim jest zbycie nieruchomości tak, jak nie może Pan złożyć za dany rok kilku PIT-37, jeśli miał Pan kilku pracodawców, tak nie może Pan złożyć kilku PIT-39. Nie ma możliwości rozdzielenia i osobnego opodatkowania sprzedaży tych nieruchomości.

  Dirk00 skomentował/a odpowiedź 2016-07-18 13:17

  Rozumiem. Ale czy nie mogę oddzielnie wyliczać wielkości podatku? Rozliczenie będzie na jednym picie 39, ale zysko nie przeznaczony na cele mieszkaniowe będzie różny.

  konto usunięte zaktualizował/a odpowiedź 2016-07-18 14:09
  Niestety nie da się tak

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2016-07-18 15:14 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Faktycznie ustawodawca jakby przy tworzeniu kolejnych regulacji nie był konsekwenty.
  Dla pełnego obrazu przeanalizaować trzeba nie tylko art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, ale także art. 30e oraz art. 9 (dodatkowo można także art. 10 ust. 1 pkt 8.

  I tak art. 9 ust. 2 ustawy mówi, że dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągniętymi w roku podatkowym. Dalej mówi się o tym, kiedy mamy do czynienia ze stratą i jak się ją rozlicza. Tutaj zatem ustawodawca zdaje się wskazywać że dochód jest jeden, niemniej przychodów i kosztów może być wiele (czyli np. czytać to w ten sposób, aby w celu ustalenia dochodu sumować przychody i koszty ponoszone/uzyskiwane na przestrzeni roku).

   

  W ust. 3a ustawodawca wskazuje jednakże, że regulacje w zakresie rozliczania strat nie mają zastosowania m.in. do strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych.  WSA w Łodzi w wyroku I SA/Łd 22/16 uznał na podstawie tych regulacji, że dochód/stratę ze sprzedaży każdej nieruchomości należy tutaj rozpatrywać osobno. Sprawa była jednak trochę nietypowa - w jednym roku podatnik sprzedał nieruchomości nabyte w różnych latach, do których stosowało się różne przepisy co do opodatkowania takich transakcji.

   

  W art. 30e, mówiącym jak ustalić dochód i obliczyć podatek ustawodawca znowu mówi w liczbie pojedynczej, niemniej analiza tej regulacji zdaje się sugerować, że chodzi tutaj o dochód na konkretnej transakcji, a nie przychody minus koszty ze sprzedaży wszystkich nieruchomości. Cyt. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

  Tutaj zatem wydaje się, że ustawodawca mówi: Podatniku, do policzenia podatku zsumuj dochód uzyskany na sprzedaży poszczególnych nieruchomości, a nie dokonuj zsumowania przychodów z takich sprzedaży i kosztów ich uzyskania.

  Powyższe zdaje się też potwierdzać przytoczony wyżej art. 9 w zakresie strat. Otóż jeżeli transakcja na danej nieruchomości przyniesie stratę, to dochód nie wystąpi. W związku z tym dochód ten nie powiększy podstawy opodatkowania. Niestety z drugiej strony wygenerowana w ten sposób strata zdaje się tej podstawy też nie pomniejszyć.

   

  Potwierdzenie takiego stanu rzeczy wydaje się też znaleźć potwierdzenie w art. 30e ust. 4 ustawy mówiącym o zeznaniu rocznym. Otóż należy w nim wykazać dochody (czyli sumę zdaje się sumę dochodów) uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości - a nie dochód. Wykazywane są też dochody (a nie dochód) zwolnione od podatku

   

  I wracając do art. 21 ust. 1 pkt 131 - no właśnie - tutaj ustawodawca mówi, że wolne od podatku są dochody (liczba mnoga) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która (a nie które - liczba pojedyncza) odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia (znowu liczba pojedyncza) nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód (liczba pojedyncza) uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

   

  Można zatem zwolnienie to zinterpretować w ten sposób, że odnosi się je osobno do dochodu ze sprzedaży każdej nieruchomości a nie wszystkich nieruchomości łącznie (po równo) - co w opisanym przypadku wydaje się być korzystne (ale nie zawsze tak będzie - patrz interpretacja w przypadku, gdy na sprzedaży poniesiono stratę....). Aczkolwiek równie dobrze można interpretować w drugą stronę, jako że ustawodawca tego nie uregulował. Stąd powstaje dodatkowo problem ewentualnego klucza podziałowego. No bo dlaczego przykładowo ze sprzedaży garażu cały przychód poszedł na własne cele mieszkaniowe, a ze sprzedaży mieszkania tylko to, co brakło? A może odwrotnie - czyli zakup mieszkania został w całości sfinansowany ze sprzedaży starego mieszkania, gdzie pieniędzy zostało aż z naddatkiem (no bo kupiono nowe za 210 tys. zł a stare sprzedano za 320 000 zł). W takim razie dochód na sprzedaży garażu w wysokości 49 999 zł będzie w pełni opodatkowany, plus jeszcze kilka złotych ze sprzedaży mieszkania. Podatku w takim przypadku wyjdzie ok. 10 tys. zł.

   

  Powstaje też kwestia wyceny. Należy bowiem pamiętać, że stosujemy tutaj art. 19 przy ustalaniu ceny sprzedaży odnoszący się do wartości rynkowej. I teraz pytanie - ile ten garaż jest warty? Tutaj organ może podnosić że w zasadzie wyraża on wartość jedynie dla mieszkańców bloku/kamienicy, w której się znajduje. Jego sprzedaż odrębna jest w związku z tym raczej bezcelowa. Wiodąca jest tutaj za każdym razem sprzedaż mieszkania (no chyba że nie do wszystkich mieszkań garaże zostały przydzielone, albo dany mieszkaniec chce mieć więcej niż jeden garaż i wyraża jego chęć wykupienia od innego). Niemniej problem wyceny może tutaj być bardzo istotny przy ocenie prawidłowości postępowania. W każdym razie na pewno nie przyjąłbym „na pałę” garaż 50 tys. mieszkanie 320 tys. Zł. Musi to mieć mocne podstawy.

  Dirk00 skomentował/a odpowiedź 2016-07-18 15:27

  A teraz to mnie Pan zmartwił, pisząc o podatku 10 tys zł. Tego nie brałem pod uwagę. Czy jest to prawdopodobne rozwiązanie. Może w takim wypadku lepiej sprzedać całość za 370tys? Jeżeli chodzi o samą wycenę. Koszt mieszkania jest w średniej cen mieszkań w moim mieści (5000zł/metr) Garaż to również średnia cena w mieście (1900/metr) Co do pozostałych mieszkańców. Garaży było mniej niż mieszkań i nie wszyscy zakupili garaż. Obecnie został wystawiony garaż do sprzedaż przez dewlepore do ogólnego zakupu(również dla nie mieszkańców). Chodź jego cena przez dewlopera jest mocno zawyżona (2400 za metr)

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2016-07-18 17:01 autor odpowiedzi: konto usunięte

  To, że przychody, koszty i dochody ze zbycia nieruchomości się sumuje wynika z samej konstrukcji deklaracji. Mam nadzieję, że nie kwestionujecie Panowie przynajmniej tego, że składa się jeden PIT roczny, więc spójrzcie jak są opisane rubryki w tym PIT, np. "koszty uzyskania przychodów", "odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych", "i" nie "lub" i na wpisanie kwoty jest jedna kratka, a nie kilka, dla każdej nieruchomości osobno.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2016-07-18 18:17 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Spokojenie Pani Izabelo - nic nie kwestionuję :). Zgadzam się też, że deklaracja ma być jedna, a o tym, czy przewiduje ona wszystkie możliwości można dyskutować.
  Szczerze mówiąc, gdyby nie tak postawione pytania przez Pana Dirk00, zapewne bym się tak dogłębnie nad wskazanymi regulacjami nie pochylał. Założę się też, że urzędnicy przyjmą z automatu sumy, jako że i do takich wniosków na podstawie wskazanych przepisów można dojść i jest to z reguły spotykane. Niemniej sama Pani przyzna, że ustawodawca nie był zbyt konsekwentny przy tworzeniu wymienionych wyrzej regulacji. Pomijam praktykę która się w urzędach przyjęła i wydaje się być jak najbardziej o.k. - niemniej same przepisy pozwalają na interpretację "w drugą stronę" o czym mowa była wyżej.
  Wracając do ostatniego komentarza Dirk00 - jeżeli będzie łączna cena, jeden akt, jak też wspólne koszty (w tym przysłowiowa złotówka), skarbówka na 99% nie będzie kwestionowała rozliczenia zwolnienia z podatku. Jeżeli zacznie Pan kombinować dzieląc czynność na dwie i dzielić pomiędzy nie odrębnie ulgę wg własnego uznania, urzędnicy mogą wpaść na pomysły opisane wyżej.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2016-07-18 18:38 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Panie Krzysztofie, wie Pan jak organy wydają decyzje i że nie ma orzecznictwa w analogicznych sprawach, a chyba Pan Dirk00 nie jest pierwszym od 6 lat, który sprzedaje więcej niż jedną nieruchomość. , jestem pewna, że gdyby przyszedł do Pana do kancelarii klient, który chciałby tak rozliczyć sprzedaż nieruchomości, jak Pan Dirk00, to by to Pan odradził. Ulgi nie da się przypisać do garażu albo do mieszkania, ponieważ wylicza się ją po obliczeniu dochodu, od całości tego dochodu.

  Dirk00 skomentował/a odpowiedź 2017-02-06 10:08

  Dzień dobry Odkopie swój temat. Dziś byłem zaciągnąć informacji w izbie skarbowie i oprócz tego że nikt nie poda mi wiążącej odpowiedzi dowiedziałem się, że jeżeli po sprzedaży za łączną kwotę 370 tys (przychód 60 tys) i zakupie drugiego za kwotę 250 tys, to jeżeli na zakup tego mieszkania zaciągnę 100 tys kredytu, to wrtość podatku obliczana dla wartości nowego mieszkania w wysokości 150 tys, a nie 250, bo tyle przeznaczyłem na jego zakup. Mogą Państwo pomóc?

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2016-07-18 19:36 autor odpowiedzi: Dirk00

  A czy nie jest tak że wątpliwości rozwiązuje się na korzyść podatnika? Czy to tylko w telewizji tak ładnie o tym mówią?
  Podsumowując mogę,a nawet powinienem rozbic kwotę na mieszkanie 320i garaż 50, ale w rozliczeniu kwotę traktować jako jedna i od niej liczyć podatek?

  dtade skomentował/a odpowiedź 2017-10-26 16:39

  Dzień dobry, Sprzedałam mieszkanie oraz udział w lokalu niemieszkalnym (garażu podziemnym) stanowiącym odrębną nieruchomość przed upływem 5 lat od otrzymania tych nieruchomości w formie darowizny. Ceny za lokal mieszkalny i garaż zostały podane w akcie notarialnym osobno. W ciągu dwóch lat zamierzam przeznaczyć dochód ze sprzedaży obu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Mam pytanie jak US podejdzie do tematu zwolnienia z podatku dochodowego - czy nie będzie miał problemu ze zwolnieniem z podatku od sprzedaży udziału w garażu?

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2017-10-27 10:52 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Dla skorzystania z ulgi nie ma znaczenia, jaką nieruchomość Pani sprzedaje, tylko to, na jaki cel przeznacza Pani środki stanowiące przychód ze sprzedaży. Jeśli środki uzyskane ze zbycia garażu przeznaczy Pani na własne cele mieszkaniowe, określone w ustawie, to ma Pani prawo skorzystać z ulgi.

  dtade skomentował/a odpowiedź 2017-10-27 20:15

  Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź, to brzmi logicznie, ale czytając poniższą interpretację US, mam wątpliwości jak podejdzie do tego US. https://interpretacje-podatkowe.org/lokal-mieszkalny/iptpb2-415-531-13-7-kku Czy radzi Pani wystąpić o interpretację do właściewego US?

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2017-10-27 11:10 autor odpowiedzi: Dirk00

  Dzień dobry

  To ja wróce do mojego tematu trochę bogatszy o wiedzę i po wszystkich czynnościach
  Dane
  Kupno mieszkana w 2015 roku za 300 tys + 20 tys kosztów (remont, odsetki, notariusz) razem 320 tys garaz kupiony za 1 zł. Mieszkania  i garaż sprzedane w tym roku za 375zł (Mieszkanie 325 garaż za 50 tys)
  na własne cele mieszkaniowe przeznaczę 190 tys z uzyskanej kwoty


  I teraz licząc

  z wzoru

  http://www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator/podatek-od-sprzedazy-nieruchomosci

  podatek razem
  Koszt pierwszego mieszkania i garażu 320
  Przychód ze sprzedaży 375
  na własne cele 190
  podatek 5155zł

  Licząc osobno

  Koszt pierwszego mieszkania i garażu 320tys
  Przychód ze sprzedaży 325tys
  na własne cele 140 tys
  podatek 541zł

  Koszt pierwszego mieszkania i garażu 1
  Przychód ze sprzedaży 50tys
  na własne cele 50tys
  podatek 0zł

  Na informacji podatkowej powiedzieli, że podatek od każej z nieruchomości wyliczam osobno, a dopierow  zeznaniu rocznym w picie sumej wysokość podatki

  Czy założenie liczenia podatku osobno jest poprawne ?


  Dirk00 zaktualizował/a odpowiedź 2017-10-27 11:13
  Pomyłka w ostanim punkie
  Koszt nabycia pierwszego samego garażu to 1 zł
  Oczywiście łączna wartosć zakupu mieszkania io garażu to 320001zł (dla uproszczenia podaje 320tys)

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2017-10-27 12:11 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Można wypełnić PIT w ten korzystniejszy sposób, tylko trzeba umieć wykazać bezspornie, że te wydatki można właśnie tak przypisać do przychodów.

  Pit 39 skonstruowany jest w taki sposób, że wykazuje się łącznie wszystkie przychody uzyskane w danym roku podatkowym z tego samego źródła przychodów (zbycia nieruchomości), wszystkie koszty łącznie i podatek łącznie. Nie ma znaczenia, czy sprzedano jedną nieruchomość, czy 10.

  Jeżeli nieruchomości były sprzedane w różnych datach, to do ulgi nie wejdą środki wyższe, niż przychód już uzyskany. Czyli, jeśli ktoś sprzeda np. 2 mieszkania, jedno w styczniu, a drugie w lipcu, natomiast wydatki na cele mieszkaniowe poniesie w czerwcu, to będzie mógł wykazać, do celów ulgi, tylko wydatki do wysokości przychodu uzyskanego w styczniu.

  Dirk00 skomentował/a odpowiedź 2017-10-27 12:19

  Mieszkanie i garaż (dwie osobne nieruchomości) były sprzedane w tym samym czasie na jednym akcie notarialnym. Co do udowodnienia to nie będzie problemu, bo z przychodu 375 tys spłaciłem kredyt, a za pozostałą cześć 170 tys kupiłem drugie mieszkanie. Mam jeszcze pytanie, czy do kosztów uzyskania przychodu pierwszego mieszkania, mogę doliczyć odsetki kredytu zaciągniętego na jego zakup?

  konto usunięte zaktualizował/a odpowiedź 2017-10-27 12:31
  Tzn. technicznie nie wiem, jak ten PIT wypełnić, bo w samym druku wpisuje się kwoty zsumowane i o ile na swoją niekorzyść da się prawidłowo wypełnić PIT, o tyle, na swoją korzyść średnio.
  W przepisie wskazano następujący sposób wyliczenia "dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych". Dla mnie brzmi to tak, że należy zastosować ten sposób wyliczenia, mniej korzystny.
  W każdym razie ja nie ryzykowałabym tej korzystniejszej metody wyliczenia, ale jeśli tak podano w informacji podatkowej, to nie chcę kwestionować kompetencji osób tam pracujących.

  Dirk00 skomentował/a odpowiedź 2017-10-27 13:33

  Mam jeszcze jedno pytanie W tym wątku http://www.porady.egospodarka.pl/PIT/28312-Mieszkanie-w-kredycie-hipotecznym-sprzedane-przed-uplywem-5-lat-a-splata-kredytu-Co-z-podatkiem.html Pisze Pani o podatku, ale tylko od przychodu ale pomniejszonego o kredyt Pytanie jak będzie to wyglądać u mnie. Na zakup mieszkania w cenie 320 tys, zaciągnąłem kredyt w wysokości 185, który w momencie sprzedaży został zwrócony do banku (jest zapis w akcie). Jaki jest mój przychód. Zgodnie z umową sprzedaży 375 tys, czy pomniejszony o spłatę kredytu 190 tys?

  Oceń odpowiedź 1 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2017-10-27 12:34 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup sprzedawanego mieszkania nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.
  konto usunięte zaktualizował/a odpowiedź 2017-10-27 12:39
  Jeśli nieruchomości były sprzedane łącznie to nie widzę podstaw do takiego przypisania wydatków.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2017-10-27 17:11 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Spłata kredytu na sprzedawane mieszkanie nie uprawnia do ulgi. Do ulgi uprawnia spłata kredytu, który został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe, przed zbyciem, ale nie na to zbywane mieszkanie. Cenę nabycia sprzedawanego mieszkania (która była sfinansowana z kredytu) uznaje się za koszt uzykania przychodu, a więc ta wartość obniża podstawę opodatkowania.
  konto usunięte zaktualizował/a odpowiedź 2017-10-27 17:18
  W tym wątku, do którego był link, osoba nie płaciła podatku od 200 tysięcy nie dlatego, że spłacono kredyt, tylko dlatego, że kupiła mieszkanie za 200 tysięcy, a sprzedała za 230 tysięcy. 200 tysięcy to były koszty uzyskania przychodu.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

Strony: 1 2

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Naimka

  Dodano 2018-10-30 20:42 przez Naimka

  Sprzedaż części udziału z mieszkania przed upływem 5 lat

  Witam serdecznie,w 2014 roku razem z partnerem kupiliśmy mieszkanie w stanie deweloperskim za kwotę ok. 207 tys. zł. W tym roku chciałabym odkupić udział partnera na podstawie umowy sprzedaży za kwotę 100 tys. zł.Pytanie czy w tym przypadku partner musi ponieść opłatę podatku od dochodu? Czy za kosz...

 • RYJEK123123

  Dodano 2020-04-24 10:02 przez RYJEK123123

  Rozliczenie PIT-39

  Witam,mam pytanie odnośnie rozliczenia PIT-39. W 2019 roku kupiłam z mężem mieszkanie za 150 000 zł i sprzedaliśmy je pod koniec 2019 roku za 215 000 zł. Całość chcemy przeznaczyć na budowę domu. Czy w PIT-39 w pozycję przychody mam wrzucić 215 000 zł i w koszty uzyskania przychodu 150 000 i dochód ...

 • adamadam-01

  Dodano 2016-07-05 23:21 przez adamadam-01

  Mieszkanie w kredycie hipotecznym sprzedane przed upływem 5 lat a spłata kredytu. Co z podatkiem?

  Witam,kupiłem mieszkanie w kredycie hipotecznym za 200 tys. zł, sprzedałem za 230 tys. zł, z tym, że 200 tys. zł od razu przejął bank na spłatę kredytu, co jest zawarte w umowie notarialnej. Dla mnie więc została reszta, czyli 30 tys. zł. Mieszkanie zostało sprzedane przed upływem 5 lat. Z jakiej su...

 • ww75

  Dodano 2016-07-05 13:17 przez ww75

  Sprzedaż mieszkania. Ile wyniesie podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

  W 2015 roku mama stała się jedynym właścicielem mieszkania po zmarłym mężu o wartości 300 tys. zł (dział spadku). W 2016 roku w maju sprzedała to mieszkanie za 300 tys. zł i kupiła nowe mieszkanie od dewelopera za 211 tys. zł. Jaki będzie podatek dochodowy? Na urządzenie nowego mieszkania do tej por...

 • paczuś

  Dodano 2016-04-21 12:55 przez paczuś

  Sprzedaż i kupno mieszkania. Czy będę musiał zapłacić podatek PIT-39?

  Witam, w roku 2011 kupiłem mieszkanie za kwotę 94 tysiące złotych i tylko ja byłem jego właścicielem. W roku 2015 (a więc przed upływem 5 lat), sprzedałem to mieszkanie w kwocie 115 tys. złotych. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostały na zakup nowego mieszkania w kwocie 150 tysięcy.Mi...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii PIT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania