eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPracaUrlopy pracownicze › Ile dni urlopu, 20 czy 26?


2008-02-07 19:59 autor: aneyka

34 281 odsłon

Ile dni urlopu, 20 czy 26?

Mam problem. W tym roku mija mi 10 lat pracy, będzie to dokładnie 1 grudnia. Czy przysługuje mi dodatkowe 6 dni urlopu do wykorzystania od tego momentu? proszę o odpowiedź

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI (pokaż wszystkie )

 • 2008-02-08 14:00 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Zgodnie z art. 154.§1. kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

  1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

  2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat,

  Oceń odpowiedź 4 3

  skomentuj | odpowiedz

 • 2008-02-10 22:39 autor odpowiedzi: aneyka

  Ja wiem ile przysługuje dni po 10 latach pracy, chodzi o to, ze moja księgowa chce mi naliczyć tylko 22 dni, bo uważa, ze skoro 1 grudnia mija mi 10 lat pracy to powinna mi doliczyć 2 dni do końca roku tylko za grudzień. Czy tak powinno byc, bo mi się wydaje, że nalezy mi się 26 lat. Prosze o pomoc.

  Oceń odpowiedź 2 9

  skomentuj | odpowiedz

 • 2008-02-12 16:03 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Moim zdaniem przysługuje Pani 26 dni.

  Art. 158. Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

  Urlop wynosi natomiast 20 lub 26 dni. Ustawodawca urlopu uzupełniającego nie dzieli proporcjonalnie do części roku, w którym pracownik nabył prawo do pełnego urlopu.

  Zatem jeżeli w grudniu nabyła Pani prawo do 26 dni urlopu - w takim wymiarze Pani przysługuje.

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz

 • 2008-02-23 11:22 autor odpowiedzi: europack

  Jaka Liczba Dni Uropu Przysługiwała Pracownikowi W Poszczególnych Latach 2000 Do 2008

  Oceń odpowiedź 1 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2008-02-26 19:06 autor odpowiedzi: teresa

  Cytuję, co napisał/a Krzysztof S.

  Moim zdaniem przysługuje Pani 26 dni.

  Art. 158. Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Urlop wynosi natomiast 20 lub 26 dni. Ustawodawca urlopu uzupełniającego nie dzieli proporcjonalnie do części roku, w którym pracownik nabył prawo do pełnego urlopu. Zatem jeżeli w grudniu nabyła Pani prawo do 26 dni urlopu - w takim wymiarze Pani przysługuje.

  Potwierdzam -oczywiście, że tak jest - od momentu kiedy pracownikowi mija 10 lat pracy przysługuje mu urlop w wyższym wymiarze 26 dni i nie nie ma żadnego proporcjonalnego przeliczania.

  Pozdrawiam

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2008-03-06 15:18 autor odpowiedzi: misia66

  mam taki sam problem (wyliczenia urlopu zrobione przez moją kadrową poniżej)

  W obecnej firmie pracuje od 15.01.2007, 10-cioletni okres zatrudnienia minął 14.08.2007 , też sądzę,że powinno mi przysługiwać 26 dni urlopu za rok ubiegly, a nie urlop proporcjonalny - tylko jak przeknać o tym moją kadrową?

  Urlop w 2007 był liczony dwoma wymiarami: 20 i 26 dni:

  wg dokumentów, które mam do 14 stycznia 2007 szkoła + praca to 9 lat 5 miesięcy, czyli wymiar 20 dni; od 14 sierpnia - wymiar 26 dni;

  styczeń - lipiec: 20 : 12 x 7 = 11,66 = 12 dni -1 dzień w poprzedniej pracy = 11 dni

  sierpień - grudzień: 26 : 12 x 5 = 10,83 = 11 dni

  razem: 22 dni

  wykorzystane 14 dni

  zostało: 8 dni

  Oceń odpowiedź 0 2

  skomentuj | odpowiedz

 • 2008-03-06 15:45 autor odpowiedzi: Gocha71

  na stronie jest taki przykład:

  "Przykład

  Marzena W. nabyła prawo do urlopu uzupełniającego w maju. Do maja przysługiwało jej 20 dni urlopu, a od maja – 26 dni. Do dotychczasowego wymiaru urlopu należy pracownicy doliczyć całe 6 dni. Błędem będzie udzielenie urlopu uzupełniającego proporcjonalnie od maja."

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2008-03-06 16:26 autor odpowiedzi: misia66

  no dobrze, a jak ma się do tego art.3 rozporządzenia MPIPS z 1997 - poniżej

  § 3. Pracodawca ustala wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym nabył on u tego pracodawcy prawo do urlopu w wyższym wymiarze, uwzględniając odrębnie okres przypadający przed nabyciem prawa do urlopu w wyższym wymiarze i odrębnie okres przypadający po nabyciu prawa do takiego urlopu.

  czyli jeśli do sierpnia wykorzystałam 11 dni to do końca roku przysluguje mi jeszcze 15 dni?

  poza tym chciałam zgodnie z często podawanym tu mailem do PIP uzyskac informację ,ale okazało że nie ma nic prosto i łatwo, poniżej odpowiedź jaką otrzymałam z PIP

  Pani/ Pan

  Uprzejmie informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku nie rozpatruje

  korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych

  w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

  (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

  Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby,

  od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym

  w przepisach szczególnych.

  Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej

  wskazanie:

  1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),

  2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,

  3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.

  Nieusunięcie ww. braków w terminie 7 dni od daty niniejszej informacji, spowoduje

  pozostawienie pisma bez rozpoznania (art. 64 §2 kpa).

  Jednocześnie informujemy, że dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie i nie są

  ujawniane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.

  Skargę na działalność pracodawcy prosimy kierować zgodnie z właściwością

  do okręgowego inspektoratu pracy lub oddziału okręgowego inspektoratu pracy

  właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy

  (szczegółowa informacja o siedzibach okręgowych inspektoratów pracy znajduje się

  na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: ).

  Z poważaniem

  Radca

  mgr Katarzyna Dubicka

  zaznaczam,że podpisałam się imieniem i nazwiskiem, oraz przedstawiłam sytuację jak w poscie powyżej

  Oceń odpowiedź 1 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2008-03-06 19:01 autor odpowiedzi: teresa

  W KP jest wiele art. skreślonych dotyczących urlopów wypoczynkowych, być może w kórymś ze skreślonych artykułów było odniesienie do tego rozporządzenia, bo pamiętam, że kiedyś przeliczało się proporcjonalnie, ale napewno teraz jest tak, że z chwilą uzyskania prawa do wyższego wymiaru - należy się urlop w wyższym wymiarze i już.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2008-03-11 14:33 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Zgodnie z art. 158 k.p. pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

  Tak więc, jeżeli:

  a) pracownik wykorzystał cały urlop wypoczynkowy za dany rok

  kalendarzowy, a następnie w trakcie tego roku nabył prawo do

  urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze - to przysługuje

  mu urlop uzupełniający w wymiarze różnicy między nabytym

  wymiarem, a wymiarem poprzednio przysługującym;

  b) pracownik przed nabyciem prawa do urlopu w zwiększonym

  wymiarze nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym

  roku - to po wystąpieniu okoliczności powodujących zwiększenie

  wymiaru, przysługuje mu za ten rok jeden urlop w podwyższonym

  wymiarze.

  Nie ma podstaw do proporcjonalnego obliczania wymiaru urlopu uzupełniającego, gdyż nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2009-06-26 20:02 autor odpowiedzi: rbt45

  Witam!Mam pytanie czy liceum zawodowe liczy się do uzyskania urlopu o wymiarze 26 dni?

  Oceń odpowiedź 1 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2009-06-27 19:08 autor odpowiedzi: Marcin Siedlecki

  Tak. Liceum jest wliczane do wymiaru urlopu. Ale pamiętaj, zależy to od rodzaju szkoły Jeżeli chodziłeś do szkoły:

  - zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany

  programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

  - średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas

  trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

  - średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych

  (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

  - średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

  - szkoły policealnej - 6 lat,

  - szkoły wyższej - 8 lat.

  Istotne jest również to, że okresy nauki się nie sumują. Tzn, że nie możesz policzyć sobie 4 lata za LO i 8 lat za studia (łącznie 12 lat). Jeżeli ukończyłeś studia to przysługuje Ci 8 lat.

  pozdrawiam

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2010-02-10 20:16 autor odpowiedzi: workmanlike

  Mam taki problem. Pracowałem przez 19 lat (czyli teoretycznie przysługuje mi urlop 26 dni), później jednak miałem 8-letnią przerwę w pracy, po czym znów podjąłem pracę, w której jetem już od 2 lat.

  Czy ta przerwa zmienia coś w ilości dni urlopu, gdyż w pracy dowiaduję się, że tak, a wszystko to potwierdza niby jakaś ustawa.

  Proszę o pomoc.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2010-02-11 08:14 autor odpowiedzi: mia70

  Witam, a to jakiś matrix:) nie znam takiej ustawy, jakaś bzdura, pozdrawiam

  Oceń odpowiedź 1 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2010-05-26 11:42 autor odpowiedzi: kmagdak

  Prosze mi powiedzieć w jaki sposób wyliczyć mój urlop?

  Jestem w trakcie kończenia szkoły wyższej, tytuł inżyniera zdobędę prawdopodobnie w tym roku. Do tego od 01.12.2008 do 31.01.2010 byłam zatrudniona w firmie na umowe zlecenie, a od 01.02.2010 w tej samej firmie na umowe o pracę. Czyli w grudniu przypada dwa lata pracy w firmie i czy do tego mogę juz dodać 8 lat studiów? Czy można to zsumować jeżeli jednocześnie studiuję i pracuję? Teoretycznie studia powinnam zakończyć dwa lata temu, ale z powodu urlopu dziekańskiego i uzupełniania zaleglości trochę się to przeciagnęło.

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz

Strony: 1 2

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • twrafi

  Dodano 2012-11-12 23:17 przez twrafi

  Od kiedy 26 dni urlopu?

  Witam!
  Chciałbym zapytać od kiedy przysługuje mi 26 dni urlopu. Ukończyłem 5-letnie technikum i 10.12 minie 5 lat od podjęcia przeze mnie pracy. Czy oznacza to, że od 10.12 będę miał do wykorzystania jeszcze 6 dni urlopu?

 • aniadb

  Dodano 2010-02-19 21:24 przez aniadb

  Urlop wypoczynkowy - 20 czy 26 dni...

  Mam następujący problem...
  Z dniem 1 sierpnia br mija równo 10 lat przepracowanych (5 lat liceum zawodowego + 2 lata u pierwszego pracodawcy + 3 lata u bieżącego). W związku z tym chciałabym się dowiedzieć od kiedy przysługuje mi 26 dni urlopu. Czy będzie to z dniem 2 sierpnia uzupełniająco 6 dni do...

 • nomado

  Dodano 2012-09-18 16:15 przez nomado

  Od kiedy 26 dni urlopu?

  Witam,
  Ukończyłem studia licencjackie (3 lata), 9 miesięcy byłem na stażu z Urzędu Pracy (w okresie kiedy nie studiowałem) oraz 3 miesiące w przerwie wakacyjnej pracowałem na umowę zlecenie. Teraz od roku równolegle pracuję w pełnym wymiarze godzin oraz studiuję zaocznie (studia magisterskie, drugi ...

 • karol871

  Dodano 2012-03-26 14:16 przez karol871

  Jak obliczyć wymiar urlopu?

  Witam, mam pytanie pracownik pracował jednocześnie i studiował podczas licencjatu i mgr. zaczął teraz nową pracę jak liczyć wymiar urlopu: licencjat (8 lat) 2 lata pracy podczas mgr czyli 10 lat i wymiar 26 czy mgr (8 lat) i wymiar 20 dni? na szkoleniu powiedzieli mi, że mam przeliczyć mgr jako 8 la...

 • sia_si

  Dodano 2012-03-06 13:31 przez sia_si

  Doliczanie okresu przepracowanego po studiach - od kiedy?

  Proszę o odpowiedz jak powinien być naliczony urlop w poniższym przypadku: studia: trwające 5 lat liczą mi się jako 8 przepracowanych lat. Jednak miedzy skończeniem zajęć a obrona pracowałam i nie wiem czy ten przepracowany czas miedzy końcem zajęć (czerwiec 2010) a obrona (październik 2010) liczy m...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

 • 10-letni staż pracy a urlop uzupełniający

  10-letni staż pracy a urlop uzupełniający

  Jak powinniśmy liczyć urlop uzupełniający, gdy pracownik w trakcie roku (w maju 2008 r.) osiągnął 10-letni staż pracy? Jeżeli pracownik nie wykorzystał jeszcze należnego urlopu wypoczynkowego, trzeba udzielić mu 26 dni urlopu. Jeśli ...

 • Od kiedy przysługuje urlop uzupełniający?

  Od kiedy przysługuje urlop uzupełniający?

  Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Pracownik skończył studia inżynierskie 26.06.2008 r. Został zatrudniony w naszej firmie 01.08.2008 r. - jest to jego pierwsza praca. Proszę o wyjaśnienie czy prawo do urlopu w wymiarze 26 dni pracownik ...

 • Uprawnienia urlopowe: staż a okres niewykonywania pracy

  Uprawnienia urlopowe: staż a okres niewykonywania pracy

  Długość urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od stażu pracy, którym legitymuje się pracownik. Chodzi tu o sumę okresów zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców. Niekiedy jednak do stażu pracy, warunkującego uprawnienia ...

 • Wyższy wymiar urlopu a urlop uzupełniający

  Wyższy wymiar urlopu a urlop uzupełniający

  Pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu uzupełniającego, jeśli pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze.

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Urlopy pracownicze

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.